Megújult listát tett közzé a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatókról, a nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezőkről és a teljesítendő bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózókról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Be nem jelentett foglalkoztatottat alkalmazók

A NAV honlapján folyamatosan nyilvánosságra hozza a be nem jelentett foglalkoztatottat alkalmazó adózók közzétételi listáján azoknak az adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát (adószámmal nem rendelkező természetes személy foglalkoztató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét), akik vagy amelyek tekintetében végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította, hogy nem tettek eleget a munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségüknek.

Az említett adatok mellett az állami adó- és vámhatóság a honlapján a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is nyilvánosságra hozza.

Ha az adóhatóság határozata ellen a közigazgatási bíróság előtt pert indítottak, az adatok közzétételére a bíróság jogerős és végrehajtható határozata alapján kerül sor.

Az adóhatóság a honlapján közzétett adózók adatait - feltéve, hogy a közzététel alapjául szolgáló jogsértést az adózó ismételten nem követte el - a közzétételtől számított két év elteltével törli. A listából való törléshez szükséges két évet az ismételt jogsértés közzétételétől kell számítani.

A be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók friss közzétételi listája itt található.

Frissült a NAV feketén foglalkoztatókról szóló listájaForrás: MTI/Róka László

Nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezők

A törvény értelmében az tartozik a nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezők közé, akit a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül

  • ismételten,
  • a korábbival azonos és
  • ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt

sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság.

Az ismételt mulasztást úgy kell érteni, hogy a közzétett és az előzményi mulasztás (ami egyébként lehet, hogy már nem szerepel a fenti listán) jogerőssé és végrehajthatóvá válása egymáshoz képest két éven belül van. A lista rendszeres frissítése miatt előfordulhat, hogy az előző mulasztás már nem szerepel a NAV honlapján nyilvánosságra hozott, bejelentés nélkül alkalmazottat foglalkoztatók listáján.

Előzőekre tekintettel az állami adó- és vámhatóság 2018. január 1. óta külön nyilvánosságra hozza a be nem jelentett foglalkoztatottat foglalkoztató adózók közzétételi listáján szereplő adózók közül azokat, akik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

A nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók aktuális listája itt található.

A NAV-nál teljesítendő bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók

A NAV, ahogy azt a törvény előírja, közzéteszi a bejelentkezési kötelezettséget mulasztók adatait is. A legutóbbi lista közzététele óta, a NAV eljárásaiban a most megjelent listában szereplő személyekről bizonyosodott be, hogy bejelentési kötelezettségüket elmulasztották.

A NAV nyilvántartása közhitelesnek minősül és innen tölthető le.

Forrás: Nav.gov.hu