Összesen 15 milliárd forint áll a hazai divat- és designipari vállalkozások rendelkezésére fejlesztéseik megvalósításához. Azok számára, akik még nem regisztráltak 2021. január 16-án nyílt meg az előminősítés második köre.

Az összesen 15 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívások a divat- és dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatását célozzák. A divat-és designipar rendkívüli adottságai, valamint a koronavírus okozta megváltozott gazdasági helyzet együttesen indokolják a felhívás szükségességét, amelynek köszönhetően a szektor hazai szereplői megerősödve kerülhetnek ki a kihívásokkal teli időszakból és kedvező pozíciót szerezhetnek a kiélezett nemzetközi versenyben az ágazat globális átrendeződésének köszönhetően.

A felhívást a Magyar Divat & Design Ügynökség által a koronavírus-járvány kezdetén lefolytatott kérdőív eredményei alapozták meg. A kérdőívet 369 iparági szereplő töltötte ki – köztük 214 gyártó és 213 tervező. A kérdőívet kitöltő vállalkozások a kereslet visszaesését élték meg a legnagyobb kihívásként tevékenységükre nézve.

Többségük 75 százalékos, vagy annál nagyobb csökkenést tapasztalt áprilisban. A vállalkozások kiadásai mindeközben nem csökkentek jelentősen, ugyanis a szektorban a kiadások közel 80 százaléka jellemzően a bérekből adódik, amely csak a munkavállalók leépítésével lenne kezelhető, amit az ágazat a szakpolitikával összhangban elkerülni igyekszik.

A szakmai háttér biztosítása mellett az MDDÜ partner volt a tájékoztató rendezvények szervezésében is, melyek segítették a pályázat eredményes megvalósulását és a kritériumként felállított előminősítési tanúsítvány megszerzését is. A konvergenciarégiónként megszervezett 6 online esemény keretében közel 180 résztvevő tette fel a pályázással kapcsolatos kérdéseit. A jelenlévők leginkább a pályázathoz szükséges szakmai tartalom meghatározásához és a költségvetés kialakításához kapcsolódóan igényeltek útmutatást. Emellett a legtöbb kérdés az elszámolható költségek és a szolgáltatást nyújtó vállalkozások körére érkezett.

„Büszkék vagyunk rá, hogy a Magyar Divat & Design Ügynökség megalapozó szakmai munkája, valamint az iparág összefogása is hozzájárult ahhoz, hogy létrejöhetett ez a kiemelt jelentőségű pályázat, amely egy évtizedek óta nem látott támogatást jelent a szektor számára. Az előrejelzések szerint a 2021-es évben is számos kihívással kell szembenéznie az ágazatnak, de hisszük, hogy a megfelelő támogatás birtokában a vállalatok a megváltozott gazdasági helyzetben is képesek lesznek versenyelőnyhöz jutni a nemzetközi piacon." – mondta Bata-Jakab Zsófia, a Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója

Jelen felhívások célja a divat-, bútor- és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük megerősítése. Az ágazatban rejlő potenciál és a jövőbeli bővülés lehetőségének megtartása miatt ugyanis fontos a hazai kapacitások megőrzése, versenyképessé tétele és ezzel egyidejűleg az iparág számára a válságban keletkező lehetőségek kihasználásának támogatása.

 • Keretösszeg: összesen 15 milliárd Ft
 • Ebből: GINOP 12 Mrd Ft, VEKOP 3 Mrd Ft
 • Támogatás összege: GINOP: 5-150 millió Ft; VEKOP: 5-100 millió Ft
 • Formája: feltételesen vissza térítendő
 • Előleg mértéke: 100%
 • Előminősítés (i/n): igen
 • Támogatható tevékenységek:
 • Új eszközök, gépek beszerzése (önállóan támogatható)
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése
 • Ingatlanfejlesztés
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Iparjogvédelmi tanácsadás
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás
 • Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató
 • Bérköltség-támogatás
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása
 • Ingatlan bérlés

Pályázásra jogosult vállalkozásoknak minimum 1 teljes, lezárt üzleti évvel kell rendelkezniük és állományi létszámuk minimum 1 fő szükséges, hogy legyen, a támogatott tevékenységi köröket (TEÁOR). Továbbá az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt" minősítést igazoló tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.