A koronavírus-járvány utáni gazdasági újraindítás részeként, folyamatosan születnek olyan kormányzati döntések, melyek a talpra állást szolgálják, egyúttal a vállalatok és a családok életét is megkönnyítik. A Magyar Közlönyben június 9-én este több új, könnyítéseket tartalmazó rendelet jelent meg.

Meghosszabbodik a hiteltörlesztési moratórium

A fizetőképesség megőrzését és a nehezebb pénzügyi helyzetben lévőt szolgáló hiteltörlesztési moratórium a júniusi határidő után meghosszabbodik. A már hatályba is lépett rendelet értelmében a fizetési moratórium 2021. szeptember 30. napjáig tart. Továbbá a fizetési moratórium alatt lejáró szerződés 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik az új szabályok értelmében.

Ez a rendelkezés tehát meghosszabbítja az eredetileg 2021. június 30-ig szóló moratóriumi határidőt.

Halasztott adófizetési lehetőség legfeljebb 5 millió forintra

Segítséget jelent a veszélyhelyzetben fizetési nehézségbe kerültek számára, hogy egy új rendelet alapján, az Art. 198. és 199. §-a szerinti kedvezményeken túl, az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal,legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Az eljárási határidő ilyen kérelem esetében mindössze 15 nap.

Könnyítéssel élhetnek a nem természetes adózók. Számukra az Art. 201. § (2) bekezdésétől eltérően az adóhatóság a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: adózó) a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

Az eljárási határidő ebben az esetben is 15 nap.

Új rendeletekben a gazdasági újraindulást segítő szabályokFotó: Csudai Sándor - Origo

Egész éves mentesülés a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól

Szintén könnyítést jelent, hogy a turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie

Emelkedik a Széchenyi Pihenő Kártyá formájában adható összeg

A Széchenyi Pihenő Kártya formájában – béren kívüli juttatásként – adható összeg emeléséről is szabályokat tartalmaz a rendelet.  A pihenőkártyára adott munkáltatói támogatás juttatására az új szabályok 2021-re:

A 2021. évben az Szja tv. 71. § (1) bekezdésétől eltérően a Széchenyi Pihenő Kártya
a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
c) szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

A 2021. évben az Szja tv. 70. § (8) bekezdésétől eltérően az éves rekreációs keretösszeg
a) – ha a munkáltató költségvetési szerv –
aa) évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
ab) a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak
az év egy részében áll fenn,
ac) évi 400 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg,
b) más munkáltató esetében
ba) évi 800 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll,
bb) a 800 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául
szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkavállaló munkaviszonya csak
az év egy részében áll fenn,
bc) évi 800 ezer forint, ha a magánszemély munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

Változás a szocho-nál

Összefügg a Széchenyi Pihenő Kártyára adott juttatásokkal, hogy a 2021. évben adott juttatások tekintetében nem terheli adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

Továbbá a Szocho tv. 1. § (4) bekezdés b) pontjától eltérően nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 70. § (4) és (5) bekezdése szerinti reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás e rendelet hatálybalépésének napja és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.

Fontos újdonság továbbá, hogy a Szocho tv. 11. § (2) bekezdésétől eltérően e rendelet  hatálybalépésének napja és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépő az is, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb
92 napig rendelkezett a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény szerinti biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal.

Szintén fontos újdonság az új adószabályokra vonatkozó rendelet megjelenése, ezeket ebben a Közlönyben találja.