A Magyar Vendéglátók Ipartestülete (MVI), valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) képviselői korábban már több alkalommal egyeztettek a borravaló életszerű kezelésével kapcsolatban. Ennek eredményeképpen sikerült számos gyakorlati kérdést tisztázni, többek között a bankkártyás fizetéssel kapcsolatos eseteket is.

A közelmúltban a Kúria is foglalkozott a borravalóval, és a Kfv.I.35.512/2019. számú ügyben hozott határozatával kimondta, hogy „a borravaló kezelésének folyamata nem minősíthető a pénztárgépet üzemeltetők olyan működési sajátosságának, amelyek megalapozhatnák a pénzkészlet és a pénztárgép bizonylatolt pénzmozgásai egyenlegének eltérését". 

A Trade Magazin felidézi, hogy a szakmai párbeszéd eredményeképpen tavaly év végén megjelent a Magyar Közlönyben egy rendeleti módosítás, amely megoldani hivatott a működési sajátosságból eredő problémát. Az MVI a NAV-hoz fordult annak tisztázása érdekében, hogy ez a jogszabályi módosítás hogyan befolyásolja a borravaló kezelését a vendéglátóhelyeken, illetve milyen módon érinti az ezzel kapcsolatos hatósági ellenőrzéseket.

A NAV-tól kapott tájékoztatás szerint a borravaló kezelésével kapcsolatban 2021. január 1-jétől hatályba lépett új szabályozás

  • egyrészt külön rendelkezik arról, hogy a borravaló kezelése működési sajátosságnak minősül abban az esetben, ha az a pénztárgép napi nyitási és zárási időpontja között a pénztároló eszközben lévő pénzkészlet és a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegének eltérését okozza,
  • másrészt lehetővé teszi azt, hogy a borravaló mint működési sajátosság és az annak eredményeként mutatkozó eltérés esetén, a pénztárgéphez hozzárendelt pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerinti egyezése a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével csak a pénztárgép zárásakor álljon fenn.
A kép illusztrációForrás: Shutterstock

Az új szabályozást a vállalkozás bevételének minősülő és ezáltal pénzmozgás-bizonylat kiállítására irányuló kötelezettséget keletkeztető borravalók megfizetése esetében lehetséges alkalmazni.

Mindazonáltal a borravaló megítélése nem változott abból a szempontból, hogy az mikor, milyen módon, kinél keletkeztet bevételt. E kérdésekben a NAV pénztárgépkezeléssel és -üzemeltetéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról szóló tájékoztatójában foglaltak továbbra is irányadók.

Az ipartestület üdvözli az új rendeleti szabályozást, amely a korábbiakhoz képest nagyobb mozgásteret biztosít a borravaló kezeléséhez kapcsolódó bizonylatolási kötelezettség teljesítésére, és egyúttal csökkenti a vállalkozások ezzel kapcsolatos büntethetőségét.