Forgalmas júniust mutatnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) havi adatai az értékpapírforgalom alakulásáról.

A forgalomban lévő értékpapírok állományának alakulása értékpapír fajtánként

A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok állománya 147 milliárd forinttal növekedett júniusban. Az összes állományon belül az állampapírnak nem minősülő kötvények hó végi állománya 57 milliárd forintot tett ki. A hosszú lejáratú forint állampapírok piacán júniusban 103 milliárd forint értékben négy új sorozat kibocsátására került sor, egy állampapír járt le 286 milliárd forint összegben. Az aukciókon 493 milliárd forint névértékűrábocsátás történt, a visszavásárlások névértéken 181 milliárd forintot tettek ki. A nem aukció keretében értékesített (lakossági) kötvények értékesítésének és visszaváltásának egyenlege 126 milliárd forintos állománynövekedést eredményezett. A rövid lejáratú forint állampapírok piacán a diszkont kincstárjegy ki- és rábocsátások 126 milliárd forintot tettek ki, a lejárat 146 milliárd forint volt. A kamatozó instrumentumok(lakossági papírok) állománya 42 milliárd forinttal csökkent a hónap során. A forintban denominált papíroknál a hozamok kismértékben nőttek, az árváltozás 31 milliárd forintot tett ki. A devizában kibocsátott kormányzatiértékpapíroknál két új papír kibocsátására került sor, mely összességében 3 milliárd forintot tett ki, valamint egy papír járt le 21 milliárd forint értékben. Az árváltozás 8 milliárd forinttal, a devizaárfolyamok változása 127milliárd forinttal növelte az állományt.

Az adatok szerint enyhe növekedéssel 36.821 milliárd forintra nőtt a kormányzati értékpapírok állománya június végére.

A rezidens hitelintézetek által kibocsátott jelzáloglevelek állománya 25 milliárd forinttal növekedett júniusban. A tárgyhónapban a ki- és rábocsátások 23 milliárd forintot tettek ki. Lejárat és visszavásárlás nem volt. A forintban kibocsátott jelzáloglevelek állománya 1 764 milliárd forintot, a devizában kibocsátott papírok állománya 6 milliárd forintot ért el június végén.

Az egyéb – nem központi kormányzat által kibocsátott - kötvények állománya júniusban jelentősen, 441 milliárd forinttal növekedett. A hitelintézetek által kibocsátott kötvények állománya 1 650 milliárd, az egyébszektorok által kibocsátott kötvények állománya 2.189 milliárd forintot ért el a hó végén. Júniusban a ki- és rábocsátások értéke 419 milliárd forint volt, a lejáratok összege 1 milliárd forintot tett ki. Az árváltozás 19 milliárdforinttal, a devizaárfolyamok változása 18 milliárd forinttal növelte az állományt.

IllusztrációForrás: Picture-Alliance/AFP/Verwendung weltweit, usage worldwide/Klaus Ohlenschlaeger

Júniusban a rezidens kibocsátású befektetési jegyek piaci értékes állománya 137 milliárd forinttal növekedett. A pénzpiaci alapok jegyei 36 milliárd forintot, az egyéb alapok értékpapírjai 8 746 milliárd forintot értek el azidőszak végén. A tárgyhónapban az új kibocsátások értéke 37 milliárd forintot tett ki, a lejárat 19 milliárd forint volt. Az árváltozás 39 milliárd forinttal, a devizaárfolyamok változása 23 milliárd forinttal növelte az állományt.

A rezidens vállalatok tőzsdei részvényeinek piaci értékes állománya 113 milliárd forinttal nőtt a hónap során. Az állományokat tekintve a hitelintézeti részvények 4.734 milliárd, a nem pénzügyi vállalati részvények 4.422 milliárd, az egyéb szektorok által kibocsátott részvények 54 milliárd forintot tettek ki a hónap végén. A vezető papírok árfolyama többnyire emelkedett, a részvénypiaci kapitalizáció 1 százalékot meghaladó mértékbenkerült feljebb az előző hónaphoz képest. Az árváltozás 121 milliárd forinttal növelte az állományt.

A forgalomban lévő értékpapírok állományának tulajdonosi megoszlása

A külföldiek tulajdonában lévő értékpapírok tranzakcióból eredő állománynövekedésén belül 200 milliárd forinttal csökkent a kormányzati szektor által kibocsátott értékpapírok állománya, mely túlnyomó részben aforintban kibocsátott, hosszú lejáratú állampapírok csökkenéséből adódott. Ezzel szemben jelentősen növekedett az állományuk az egyéb kötvényekből, a növekedés 174 milliárd forint volt. Szintén növelték állományukat a külföldiek a jelzáloglevelekből, tőzsdei részvényekből és a befektetési jegyekből, a növekedés 15 milliárd, 13 milliárd és 6 milliárd forintot tett ki.

A hitelintézetek tulajdonában lévő értékpapírok állománya tranzakciókból eredően 21 milliárd forinttal csökkent júniusban. Ezen belül a kormányzati szektor által kibocsátott értékpapír állományuk 144 milliárd forinttal csökkent, az egyéb kötvény, a befektetési jegy és a jelzáloglevél állományuk növekedett, a növekedés 97 milliárd, 21 milliárd és 6 milliárd forint volt.

A vizsgált időszakban tranzakciókból eredően 79 milliárd forinttal növekedett a háztartások (beleértve a háztartásokat segítő nonprofit intézményeket is) tulajdonában lévő értékpapírok állománya. Ezen belül a háztartások 64 milliárd forinttal növelték állampapír tulajdonukat; ebből a hosszú lejáratú, forintban kibocsátott állampapírokból 106 milliárd forint, a devizában kibocsátott állampapírokból 3 milliárd állománynövekedés, a rövidlejáratú, forintban kibocsátott állampapírokból 45 milliárd forint állománycsökkenés valósult meg. Szintén növelték állományukat a befektetési jegyekből és az egyéb kötvényekből, a növekedés 21 milliárd és 8 milliárdforint volt, a tőzsdei részvényekből 12 milliárd forinttal csökkent az állományuk. A háztartásokat segítő nonprofit intézmények tulajdonában lévő értékpapírok állománya csökkent a hónap során.

A központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok piaci értékes állományának tulajdonosi megoszlásán belül júniusban a pénzügyi vállalatok 81 milliárd, a nem pénzügyi vállalatok 44 milliárd, az államháztartási szektorállománya pedig 28 milliárd forinttal növekedett, ezzel ellentétben a külföldiek állománya 73 milliárd forinttal csökkent. A háztartások és a háztartásokat segítő nonprofit intézmények együttes állománya 66 milliárd forinttal növekedett júniusban.