Idén ünnepli alapításának 15. évfordulóját a Morgan Stanley budapesti központja. Az iroda elmúlt másfél évtizedben jelentős informatikai centrummá bővült a globális pénzintézeten belül, miközben a technológia fejlődése az egész pénzügyi szektorban mélyreható változásokat hozott. Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti központjának vezetője az évforduló apropóján számba vette ezeket a változásokat - áll közleményükben.

1. Budapest pénzügyi informatikai központtá fejlődött. Kiváló elhelyezkedésének és a tehetséges munkaerőnek köszönhetően számos nagy pénzintézet jelent meg Budapesten az utóbbi időben. A Morgan Stanley 2006-ban az elsők között 30 fővel indult. A kezdetben matematikai modellező iroda mára jelentős informatikai és elemzőközponttá bővült, amely fontos része a Morgan Stanley globális hálózatának, és több mint 2500 képzett munkatársat foglalkoztat.

2. Az informatika az egyik legfontosabb sikertényező lett a pénzvilágban. A technológia immár nem háttérfolyamat, hanem stratégiai terület. A piacok elektronikussá válásával a gyorsaság, a megbízhatóság és a biztonság alapvető kompetencia lett. A programkódok formájában megjelenő kvantitatív elemzés és stratégia főszerepet játszik a piacok kiszolgálásában, az ügyfelektől érkező megbízások teljesítésében, a kereskedési ötletek és fedezeti ügyletek kitalálá-sában és végrehajtásában. A Budapesten zajló munka így a Morgan Stanley versenyképességét döntően befolyásolja.

Kiemelten fontossá vált a kockázatkezelésForrás: Getty Images/Geber86/Geber86

3. A kockázatkezelés kulcsterület lett. Az elmúlt tizenöt évben megnőtt a kockázatkezelés jelentősége, és a Morgan Stanley esetében Magyarország is kivette a részét ebből a növekedésből. A kockázatkezelési részleg 2008-ban tíz fővel indult – mára több mint 400 közgazdász, matematikus és más természettudományos és műszaki szakember dolgozik a kockázati modelleken, elemzéseken, stressztesztelésen. A legmodernebb technológiák használatával gondoskodnak róla, hogy a bank megfeleljen a szabályozók és a belső döntéshozatal szigorodó követelményeinek.

4. A technológia növelte a bankbiztonságot. Az elmúlt másfél évtizedben a bankrendszer egyre sokrétűbb kiberfenyegetésekkel néz szembe, 40 másodpercenként történik egy kibertámadás. A digitális transzformáció azonban a biztonságot is fokozta a pénzügyekben. A mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a visszaélések felderítésében: gépi tanulással fejlesztett algoritmusok szúrják ki a gyanús tevékenységeket, és hívják fel rájuk a biz-tonsági szakemberek figyelmét. A Morgan Stanley budapesti irodájában is számos csapat foglalkozik a kiberbiztonsággal.

5. A fintech vállalatok versenyre keltek a bankokkal – de együtt is működnek velük. A 2006 óta eltelt időben szinte nulláról 6 milliárd fölé nőtt az okostelefon-felhasználók száma, ami a pénzvilágban rengeteg fintech vállalkozást hívott életre. Noha ezeket a cégeket gyakran a nagy pénzintézetek versenytársaként írják le, a Morgan Stanley például számos területen működik együtt fintechekkel a kiberbiztonságtól a kereskedések végrehajtásáig, a gépi tanulásra épülő adatelemzéstől a kvantumalgoritmusok – egyelőre kísérleti – pénzügyi alkalmazásáig.

A legfontosabb új technológiák

6. Felgyorsult a felhőtranszformáció. A vezető pénzintézeteknek robosztus, biztonságos és gyors reagálású globális infrastruktúrát kell fenntartaniuk. Több ezer alkalmazást futtatnak, és bár némelyikhez, például az alacsony válaszidőt megkövetelő alkalmazásokhoz jelentős telepített kapacitásra van szükség, tekintélyes részük remekül működik felhőkörnyezetben is. A globális felhőpiac több mint hatszorosára nőtt az elmúlt évtizedben. A Morgan Stanley-nél fontos felhőtranszformációs csapatok kaptak helyet Budapesten.

7. Létfontosságúvá vált a távoli elérés. Egy nagy banknak mindig megfelelő készenléti tervekkel kell rendelkeznie, hogy váratlan eseményekkel szembesülve is zavartalanul működhessen – még olyankor is, amikor nagyszámú alkalmazott kényszerül egyszerre távmunkában dolgozni. A Covid-19 világjárvány extrém próbatétel elé állította ezt az infrastruktúrát, hiszen több tízezer munkatársnak kellett egyszerre távolról hozzáférnie komplex rendszerekhez, hogy továbbra is magas színvonalú szolgáltatást nyújthasson a bank az ügyfeleknek. A távoli elérésért felelős szakemberek tekintélyes része a budapesti irodában dolgozik.

Megkerülhetetlenné vált a "felhő"Forrás: Science Photo Library/NOBEASTSOFIERCE/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Nobeastsofierce/Science Photo Li

8. Az automatizáció hatékonyabbá tette a működést. A bankok számos területen használják ki az automatizáció előnyeit, így képesek kiváltani olyan mindennapi tevékenységeket, mint az emailcsatolmányok letöltése, a számlák és ügyféldokumentumok feldolgozása vagy az adatellenőrzés. Az automatizáció révén nő a hatékonyság, csökken az emberi hibák száma, racionalizálhatóak a költségek, a munkatársaknak pedig több idejük jut kreatívabb feladatok megoldására. A cég 2021-ben úgy döntött, hogy Budapesten alakítja ki új Automatizációs Tudásközpontját, amelynek célja az automatizáció felgyorsítása a munkatársak aktív részvételével.

9. Az MI-forradalom a pénzügybe is elért. A mesterséges intelligencia számos banki tevékenységet forradalmasít az adatelemzéstől a kockázatelemzésen át az ügyfélkezelésig. A Morgan Stanley-nél a vagyonkezelési üzletág használja az egyik legsikeresebb MI-alkalmazást. A részben Budapesten kifejlesztett Next Best Action prediktív analitika és gépi tanulás segítségével ismer fel folyamatokat, piaci eseményeket és azok hatását az ügyfelek portfóliójára, így lehetővé teszi, hogy a bank 15 ezer pénzügyi tanácsadója minden ügyfelének személyre szabott szolgáltatást nyújtson.

10. Megnőtt az adatvizualizáció szerepe. A rendelkezésre álló adatok mennyisége megsokszorozódott az elmúlt években, és tovább emelkedik. Az elmúlt évtizedben 2-ről 4 zettabájtra emelkedett az online adatok mennyisége (1 zettabájt ezermilliárd gigabájt). Az MI-nek adatokra van szüksége, de az embereknek is meg kell érteniük az adatok sokaságát. A banki munkatársak és a szabályozó hatáságok könnyen érthető és releváns információkat várnak, ezért az adatvizualizáció fontossága megnőtt az elmúlt 15 évben. A Morgan Stanley budapesti központjában dolgozó adatvizualizációs szakemberek olyan riportokat készítenek, amelyek gyors áttekintést nyújtanak bonyolult folyama-tokról.

Az informatika átalakítja a munkát és a kultúrát

11. A sokszínűség jobban előtérbe került. Az elmúlt 15 évben egyértelművé vált, hogy a sokszínű és változatos hát-térrel rendelkező munkatársakból álló csapatok jobb üzleti döntéseket hoznak. A Morgan Stanley budapesti központ-jában folyamatosan nő a női informatikusok száma, és a vállalat dolgozik azért, hogy iparági szinten is nőjön a nők aránya a természettudományos, informatikai, műszaki és matematikai (STEM) munkakörökben. A Nők a Tudományban Egyesülettel partnerségben a vállalat életre hívta a Smartiz programot, amelynek keretében középiskolás diáklányok mélyíthetik el matematikai tudásukat, illetve ismerkedhetnek meg a kódolás alapjaival.

12. Sok pályán kell majd valamilyen szintű programozói tudás. Néhány éven belül alig lesz olyan terület, ahol alap-vető IT, digitális, programozási ismeretek nélkül versenyképes lehet valaki. A pénzügyben különösen előnyös a magas szintű digitális írástudás, az elemző és modellező munkakörökben pedig egyenesen elengedhetetlen. A Morgan Stanley ezért több egyetemmel indított közös programot, hogy a közgazdászok és menedzserek következő nemzedékét felkészítse a pénzügy új, digitális korszakára. A hitelderivatívákról és a derivatív piacokról szóló kurzusok mellett a bank alkalmazottai a praogramnyelvek pénzügyi felhasználását is oktatják több felsőoktatási intézményben is.

Előtérbe került a fenntarthatóságForrás: 123rf

13. A rugalmas munkavégzés mindennapi gyakorlattá vált, és ezt a technológia tette lehetővé. A Covid-19 a pénzügyi munkáról alkotott képünket is megváltoztatta. Azok a munkahelyek, ahol a rugalmas munkavégzés már a járvány előtt is bevett gyakorlat volt, könnyebben tudtak átállni a digitális működésre. A vállalat ezek közé a munkahelyek közé tartozik, ahol az otthoni munka, a részmunkaidő, a job sharing és a törzsidő része a mindennapoknak.

14. Kulcsterületté vált a fenntarthatóság. A klímaváltozás, a műanyagszennyezés és más környezeti problémák jelentős veszélyt jelentenek, a pénzintézetek azonban a megoldásnak is részei lehetnek. Ennek eszközei lehetnek a zöld kötvények, amelyek megvásárlásával a befektetők környezetvédelmi beruházásokat finanszírozhatnak az ener-giahatékonyság, a fenntartható erdőgazdálkodás vagy a mezőgazdaság területén. A Morgan Stanley „Impact Quotient" (IQ) nevű rendszere pedig nagy mennyiségű adat elemzésével ad képet a befektetőknek arról, hogy portfoliójuk mennyiben felel meg az általuk meghatározott társadalmi célok támogatásának a klímaváltozástól az oktatás támogatásáig.

15. Lazábbá vált a dress code. Az előző évtizedekben a bankszektort sokan a szigorú öltözködési szabályokkal azono-sították, sok informatikai szakember emiatt idegenkedik attól, hogy nagy pénzintézetnél dolgozzon. Eközben a Morgan Stanley budapesti központjának munkatársai arról számolnak be, hogy a laza dress code-nak és a problémamegoldó légkörnek köszönhetően a vállalat budapesti központjában olyan a közeg, mintha egy technológiai cégnél dolgoznának.