Horváth Péter János, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában számolt be a hivatal 2020. évi tevékenységéről. A MEKH elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a hazai energiapolitikának köszönhetően a magyar fogyasztók 2020-ban is Európa legalacsonyabb rezsiáraival számolhattak.

A MEKH elnöke a jogszabályi rendelkezések szerint évente köteles beszámolni az Országgyűlésnek a hivatal munkájáról. Horváth Péter Jánost az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága hallgatta meg, ahol a hivatal elnöke a MEKH 2020. évi tevékenységéről adott átfogó képet.

Horváth Péter János kiemelte, hogy 2020. július 13-a óta látja el a MEKH elnöki tisztségét. Mint mondta, ez idő alatt megtörtént a szervezet modernizációja, melynek célja, hogy a MEKH szabályozói tevékenysége megfeleljen az energetikai és közműszektor dinamikus változásaiból adódó kihívásoknak.

A MEKH elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatal nemzetközi ár-összehasonlító vizsgálatai szerint európai összevetésben 2020-ban is a magyar fogyasztók fizették a legalacsonyabb rezsiárakat.Míg a villamos energia lakossági átlagára 2020 folyamán mindvégig a második legolcsóbb volt Magyarországon, addig a földgázéért a magyar háztartások fizettek a legkevesebbet az évben.

A beszámolón elhangzott, hogy a hivatal 2020-ban is kiemelt figyelmet fordított a felügyeleti hatáskörébe tartozó ágazatok tevékenységének nyomon követésére. A MEKH 1022 határozatot hozott a villamosenergia-ipari engedélyeket, illetve 141 határozatot és 69 végzést a földgázpiaci szereplőket érintően, míg a távhőszektorban 126 határozatot bocsátott ki. A víziközmű-szolgáltatás területén 497 működési engedélyt érintő határozat született, míg hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintően a hivatal 2020-ban is elvégezte a díjelőkészítéssel és a díjfelügyelettel kapcsolatos feladatit.

IllusztrációForrás: MTI/Oláh Tibor

A MEKH elnöke elmondta, hogy az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program keretében közel 9000 szervezet szolgáltatott energiastatisztikai adatot a MEKH számára. Horváth Péter János beszámolt arról is, hogy az energetikai auditorok és auditáló szervezetek az energetikai auditkötelezettség kezdete (2015. december 5.) óta több mint négyezer energetikai auditot jelentettek, melyből 2569 db volt a négyévente kötelező nagyvállalati energetikai audit, 1374 auditot az energiahatékonysági beruházások társaságiadó-kedvezménye kapcsán végeztek, és 62 önkéntes energetikai audit is készült. A hivatal 2020. évben összesen 904 TJ új végsőenergia-megtakarítást jelentett a nemzeti energiahatékonysági célkitűzéshez.

Fogyasztóvédelmi feladatkörében a MEKH telefonon, írásban és személyesen közel ötezer alkalommal adott tájékoztatást a felhasználók számára. A fogyasztók elégedettségét 2020-ban is vizsgálta a hivatal a víziközmű-szolgáltatási ágazat esetében, illetve a felmérést kiterjesztette a földgázágazatra is – mondta Horváth Péter János a MEKH közleménye szerint.