A banki fejlesztések nyomán mára számlatermékek sokasága közül választhatja ki az ügyfél a pénzügyi szokásainak legmegfelelőbbet. Az, hogy melyik a legkedvezőbb neki, csak az egyes számlatermékeket összehasonlítva döntheti el. A választásban a banki kondíciós listákon túl segíthetnek az internetes számlaösszehasonlító programok és az MNB Bankszámlaválasztó programja is. Külön kedvezményeket kínálnak a prémium bankszámlák, ezek megszerzéséhez azonban esetleg többféle feltételt is teljesíteni kell. Rajki Klára, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület tagjának írása.

A prémium számla megnyitása előtt minden esetben érdemes alaposan tanulmányozni az ígért előnyöket és az elérésükhöz szükséges követelményeket. Szinte minden prémium számlával járó kedvezmény feltételekhez kötött: általában több feltétel közül lehet választani vagy azok közül több együttes teljesítése esetén érhető el a prémium kedvezmény.

A legjellemzőbb banki kívánalom, hogy a bankszámlára havonta meghatározott összegű jóváírásnak kell érkeznie, meghatározott befektetési összeggel kell rendelkezni vagy az ügyfélnek egy bizonyos volumenű bankkártyás vásárlást kell egy adott időszakban végrehajtani. De meghatározott összegű ingatlanfedezetű hitel is figyelembe vehető a prémium számlához tartozó feltételek teljesítésében.

A feltételek teljesítése esetén a bankok elsősorban ingyenes számlavezetést kínálnak az ügyfeleknek, a forint mellett akár a devizaszámlájukhoz is. További kedvezmény lehet, hogy az elektronikus csatornán keresztül indított megbízásaik lesznek díjmentesek, vagy a jogszabály által biztosított ingyenes ATM készpénzfelvételen felül további ingyenes készpénzfelvételt biztosítanak.

Olyan kedvezmény is előfordulhat, hogy a bankkártyák és hitelkártyák éves díját engedik el vagy kedvezményt adnak belőle. E számlákhoz a bankkártya – utalva prémium jellegre – jellemzően arany (gold) plasztik, amely külső megjelenésében használatakor is mutathatja, hogy tulajdonosa nem általános számlacsomaggal rendelkezik. Emellett számos esetben még az elektronikus csatorna, a mobilbank használatáért és akár a mobil információért sem kér díjat a bank. Mindezeken túl a prémium számlához általában az ügyfeleknek kiemelt figyelmet, azaz soron kívüli kiszolgálást is biztosítanak.

A sok-sok kedvező feltétel miért jelenthet mégis problémát, miért fordulnak elő ebből jogviták a felek között? Mindaddig, amíg a kedvezményeket megkapja az ügyfél, elégedett prémium számlájával, a gondok viszont ezek elvesztésével merülnek fel. Utóbbi akkor következik be, ha az ügyfél nem teljesíti a kategóriára vonatkozó követelményeket – akár azért, mert a bank eredeti ajánlatakor nem tanulmányozta kellőképp azokat.

IllusztrációForrás: shutterstock

A prémium bankszámlaszerződés megkötésekor az ügyfél általában már rendelkezik egy bankszámlával és annak egyenlege, forgalma alapján keresi meg a számlavezető bank őt, és tájékoztatja a lehetőségéről, hogy prémium ügyféllé válhat. Ezzel együtt jár a kategóriának megfelelő „nagyon kedvező" bankszámla és szolgáltatáscsomag.

Előfordul az is, hogy a bankfióki ügyintézés során ajánlják a prémium számlát. Az ajánlatkor jellemzően a számla kedvezményes jellemzőire hívják fel a figyelmet, hogy az milyen megtakarítást, milyen kiemelt szolgáltatást nyújt az ügyfél számára. Természetesen meg kell említeniük a számlaszerződés megkötésekor vagy azt követően teljesítendő (pl. bizonyos, emelt összegű havi bankkártya tranzakció) feltételeket is, hiszen ezek megléte nélkül az ügyfél nem lenne jogosult a prémium számla által nyújtott kedvezményekre.

Mint minden szerződés aláírása előtt, a prémium számlára vonatkozó bankszámlaszerződés esetében is kiemelten fontos a vonatkozó hirdetmény, kondíciós lista és információ megfelelő alaposságú áttanulmányozása, megismerése.A számlaszerződést nem kell az első ügyintézéskor aláírni, érdemes több bank kínálatát is megnézni, és csak ezt követően dönteni annak aláírásáról vagy a meglévő módosításáról. A személyes egyeztetést követően több banknál már lehetőség van online számlanyitásra vagy szerződéskötésre, így a döntést követően nem szükséges a bankfióki személyes megjelenés sem.

Fontos mérlegelni azt is, hogy az elvárt befektetési összeggel tartósan rendelkezni fog-e az ügyfél, esetleg az egy másik feltétellel (pl. havonta elvárt összegnek a bankszámlára történő utalással) helyettesíthető-e, illetve az elvárt összegű bankkártyás vásárlás hosszabb távon teljesíthető lesz-e. Ha ezeknek a legjellemzőbb feltételeknek a teljesítése megvalósíthatónak látszik hosszabb távon is, akkor a prémium számla egy nagyon jó és kedvező számlatermék lesz.

IllusztrációFotó / Shutterstock

A jogviták egy részének forrása az is, hogy az ügyfél nem figyel a feltételek teljesítésének mérési vagy megfigyelési időszakára, azaz annak kezdő és végdátumára. Lehet, hogy a mérési vagy megfigyelési időszak a tárgyhónapot megelőző hónap valamelyik napjától a tárgyhónap meghatározott napjáig terjed, vagyis a megfigyelési időszak nem egyezik meg a naptári hónappal. Márpedig, ha az ügyfél rossz időpontban teljesíti a feltételeket, akkor a bank felszámítja a hirdetmény vagy kondíciós lista szerinti díjtételt. Ekkor szembesülnek az ügyfelek azzal, hogy a díjmentes számlát hirtelen jelentős, több ezer, vagy akár tízezer forintos számlavezetési díjjal terhelték meg.

Az MNB keretein belül működő, s az ilyen jogviták rendezésére hivatott Pénzügyi Békéltető Testületnél előfordult olyan eset is, hogy a prémium számla feltétele az volt, hogy meghatározott összegű befektetéssel rendelkezzen az ügyfél. A bankfiókban azonban meggyőzték egy életbiztosítási szerződés megkötéséről, melyről úgy gondolta (elmondása szerint erről nem kapott tájékoztatást), hogy ezzel a befektetésének összege nem csökkent. Fél év elteltével a bankszámlakivonatait átnézve szembesült azzal, hogy havonta 10 ezer forintos számlavezetési díjjal terhelték a bankszámláját. Ez az eset jól mutatja annak fontosságát, hogy a bankszámlakivonatot rendszeresen ellenőrizni kell, így elkerülhető, hogy több hónap után szembesüljön az ügyfél azzal, hogy nagyösszegű díjterhelés történt az elvárt feltétel nem teljesülése miatt.

Hasonló eset azzal kerülhető el, ha az ügyfél a megfigyelés időszakában folyamatosan figyelemmel kiséri, hogy a prémium számlacsomaghoz megkövetelt feltételeket teljesítette-e, s a kedvezmény elérése érdekében azokat szerződésben foglaltak szerint teljesíti.

Ha a prémium számla kedvezmény teljesítéséhez szükséges feltételeket az ügyfél több hónapon keresztül sem tudja teljesíteni, elsősorban nem a bankszámla megszüntetése a megoldás. Az ügyfél kezdeményezheti a számlatípus váltását. A korábbi bankszámla száma jellemzően megmarad, csak a számla „felveszi" az új típus jellemzőit, feltételeit és díjtételeit. Ez szerződésmódosítással járhat, aminek akár díja is lehet. Ez azonban még mindig kisebb költséget okoz, mint a prémium számla feltételeinek nem teljesítése miatti magas számlavezetési díj felszámítása.

A szerző Rajki Klára, a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület tagja