Megjelent a miniszterelnök kabinetfőnökének rendelete a Magyar Közlönyben a vásárlóknak szóló kereskedői tájékoztatásról, melyet a nemrégiben egyes élelmiszerekre bevezetett árstop kapcsán kell megtenniük.

A rendelet a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) szerinti hivatkozással különbséget tesz üzletméretek között a megjelenítendő tájékoztatás kiviteli előírásaival kapcsolatban. Minden üzletnek a megadott formai és arculati elemeket, illetve szövegeket kell kötelezően alkalmaznia a tájékoztatáshoz, de az üzlettérbe kihelyezendő tájékoztatás mérete függ attól, mekkora alapterületű az egység.

A törvény szerinti hipermarket, nagyméretű szupermarket, szupermarket, diszkont és a diszkont területi minimumánál kisebb, de bruttó 200 m2-nél nagyobb alapterületű üzletet üzemeltető kereskedő ezt a tájékoztatást kell hogy kihelyezze (ez a rendelet 1. számú melléklete): 

Forrás: Kormany.hu/arstop

Azon üzlet esetében, amelyek alapterülete a bruttó 200 m2-t nem haladja meg, az üzemeltető kereskedő választása szerint használhatja az iménti tájékoztatót, vagy az alábbi kettő valamelyikét (ezek a 2. és a 3. számú mellékletek):

Forrás: Kormany.hu/arstop
Forrás: Kormany.hu/arstop

A rendelet ugyanakkor előírja, hogy a fenti kategóriákba nem tartozó kereskedők választásuk szerint használhatják a három változat valamelyikét jól látható helyre való kifüggesztéssel a vásárlók tájékoztatására. A három változat közül az első A3, a másik kettő A4-es méretnek felel meg, pontosabban a rendelet azt írja elő, hogy legalább ezekben a méretekben kell azokat kihelyezni a vásárlók számára jól látható helyre. Egyébként a kihelyezett méreteknek egyezniük kell az üzletekben található egyéb tájékoztatótáblák szokásos méreteivel.

A rendelet továbbá azt is előírja, hogy a Kertv. szerinti azon kereskedő, aki kizárólag csomagküldő kereskedelmet folytat, valamint azon kereskedő, aki rendelkezik internetes honlappal, honlapjának nyitó felületén jól látható méretben közzé kell hogy tegye az 1. melléklet szerinti tájékoztatót (annak internetes változatát). A kormány oldalán már elérhetők mind az üzletekbe szánt, mind a honlapokon megjelenítendő változatok a rendelet szerinti méretezéssel.