Vannak, akik már ma megkaphatják az összeget.

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-74/2022. számú határozatában visszavonta Sberbank Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Sberbank, székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.) tevékenységi engedélyét és elrendelte a hitelintézet végelszámolását. Ennek következtében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (Hpt.) törvény alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA) 2022. március 3-án megkezdte és 10 munkanapon belül, legkésőbb 2022. március 18-ig a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást, írja közleményében az OBA.

Kifizetések indítása

Az OBA a Sberbanktól kapott adatok alapján megkezdte a kártalanítások kifizetését, így  a betétesek már várhatják a számlájukra érkező jóváírásként, néhány napon belül a Magyar Posta Zrt.-től is megkapják a betétesek postai kifizetésként a részükre járó kártalanítás összegét. Azon ügyfelek, akik a Takarékbank Zrt.-nél rendelkezhetnek a részükre járó kártalanítási összeg felett, hamarosan részletes tájékoztatást kapnak, hogy mely fiókba és mikortól fáradhatnak be ügyintézés céljából. További információkért kövessék nyomon az OBA és a Takarékbank Zrt. honlapján hamarosan megjelenő további tájékoztatókat. A betétesek egy részének már a mai napon megérkezett a számlájára a kártalanítás összege. Előfordulhat tehát, hogy a kártalanítás összege hamarabb megérkezik a betéteshez, mint a kifizetési elszámolást tartalmazó postai levél. Az OBA folyamatosan dolgozik a kifizetéseken, hogy a kártalanítás mielőbb eljusson a jogosultakhoz. A jogszabályban előírt kártalanítási határidőt, valamint minden ügyfél mielőbbi kártalanítását szem előtt tartva, a meghirdetett kifizetési csatornák vonatkozásában az OBA igyekezett az ügyfelek számára legkedvezőbb kifizetési módokat alkalmazni. Annak érdekében, hogy minden érintett betétesnek lehetősége legyen 2022. március 18-ig rendelkeznie a részére járó kártalanítási összeg felett,  az OBA 2022. március 4. (péntek) éjfélig tudta befogadni és feldolgozni a hozzá beérkező, formai és tartalmi szempontból megfelelő számlaszámbejelentéseket, olyan betétesektől, akiket ettől eltérő kifizetési csatornára sorolt be. Ezen időpontot követően beérkezett számlaszámbejelentéseket csak az erre a kifizetési csatornára kijelölt ügyfelektől van módunk befogadni.

A Sberbank cégneve egy homlokzatonFotó: Csudai Sándor - Origo

Közreműködő bank

Az OBA a Takarékbank Zrt.-t (a továbbiakban: Takarékbank) bízta meg, hogy nevében és helyette ún. közreműködő bankként kifizesse az erre a kifizetési csatornára irányított betétesek részére a nekik járó kártalanítási összeget. A kifizetések ütemezetten történnek, ennek időpontjáról és helyéről minden ügyfél rövidesen személyre szóló értesítést kap az OBA-tól. Kérjük, ezen tájékoztató kézhezvételét követően keresse fel ügyintézés céljából az Ön számára kijelölt Takarékbank fiókját, ahol személyazonosságának és eljárási jogosultságának igazolását követően a kártalanítás összegéről rendelkezni tud. Amennyiben még nem rendelkezik a Sberbankon kívüli más hitelintézetnél vezetett számlával, úgy lehetősége lesz a Takarékbanknál is számlát nyitni, amelyre kérheti a részére járó kártalanítási összeg átutalását.  Kérjük, – amennyiben még nem rendelkeznek a Sberbankon kívüli más hitelintézetnél vezetett számlával – minél hamarabb nyissanak számlát egy magyarországi hitelintézetnél. Amennyiben már rendelkeznek a Sberbankon kívüli más hitelintézetnél vezetett számlával, úgy annak számát feltétlenül vigye magával a Takarékbankhoz. Kérjük, hogy az ügyintézéshez személyazonosságának igazolására a személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját szíveskedjék magával vinni, valamint a cég típusú ügyfelek (ideértve az egyéni vállalkozókat, társasházakat, alapítványokat, egyesületeket stb. is) a bejegyzésük, nyilvántartásba vételük igazolására, valamint a cég nevében történő rendelkezés igazolására alkalmas dokumentumokat.

Kifizetés módjai

A kártalanítás rendelkezésre bocsátására nyitva álló 10 munkanap alatt az OBA különböző kifizetési csatornákat vesz igénybe. Ez azt jelenti, hogy mind a magánszemélyek, mind a cégek esetében az OBA automatikusan, az alábbi kifizetési csatornán keresztül bocsátja a betétes rendelkezésére a kártalanítás összegét. Az ún. közreműködő bank kijelöléséről az OBA a későbbiekben a honlapján, illetve a hamarosan kiküldésre kerülő személyre szóló levélben is értesíti a betéteseket. A közreműködő bank 2022. március 18-t követően is folyamatosan a kártalanítandó betétesek rendelkezésére fog állni.

A betétesek részére az alábbi kifizetési csatornák valamelyikén keresztül kerül kifizetésre a kártalanítás összege:

1. Magánszemélyek, akik magyarországi lakcímmel rendelkeznek:

  • 2.500.000 Ft-ot meg nem haladó kártalanítási összeg esetén a kifizetések a Magyar Posta Zrt.-n keresztül, ún. postai utalvány kifizetése útján történik; 200.000 Ft-ig házhoz történik a kézbesítés, ezt meghaladó összeg esetén az értesítésben megjelölt postafiókban történik a kifizetés.
  • 2.500.000 Ft feletti kártalanítási összeg esetén a kártalanítás Takarékbanknál történik banki átutalással már meglévő számlaszámra, de a közreműködő banknál is lehetősége lesz számlát nyitni.

2. Cégek (ideértve az egyéni vállalkozókat, társasházakat, alapítványokat, egyesületeket stb. is), akik magyarországi székhellyel rendelkeznek:

  • 20.000 Ft-ot meg nem haladó kártalanítási összeg esetén OBA-hoz történő bejelentés alapján banki
  • átutalással kapják meg kártalanításukat, miután az alábbiakban feltüntetett módon bejelentik számlaszámukat;
  • 20.000 Ft feletti kártalanítási összeg esetén a kártalanítás Takarékbanknál történik banki átutalással már meglévő számlaszámra, de a közreműködő banknál is lehetősége lesz számlát nyitni.

3. Külföldi cégek és magánszemélyek (magyarországi lakcímmel, illetve székhellyel nem rendelkező betétesek) – összeghatártól függetlenül – OBA-hoz történő bejelentés alapján banki átutalással kapják meg kártalanítási összeget.

Betétesek teendői

A betétesek
Továbbra is kövessék figyelemmel az OBA által nyújtott tájékoztatást.
Start-számlával rendelkező betéteseknek a Start-számlájuk vonatkozásában nincs teendőjük, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a vonatkozó jogszabályi előírás alapján, a Szülő/Hozzátartozó intézkedése nélkül, automatikusan Kincstári Start-értékpapírszámlát nyit. Az OBA a Sberbanknál vezetett Start-számlák egyenlegét a Kincstár részére átutalja. A Kincstár a kártalanítás összegének beérkezését követően haladéktalanul intézkedik ezen összegeknek a gyermek részére nyitott Start-értékpapírszámlán történő jóváírásról és Babakötvénybe történő automatikus befektetéséről.

Abban az esetben, ha a betétes 100.000 eurónak megfelelő forint összeget, azaz 38.047.000 forintot meghaladó vagy az OBA által nem biztosított betétköveteléssel rendelkezik, akkor az OBA által ki nem fizetett betétrészre a végelszámolási eljárásban hitelezői igénybejelentést lehet tenni. Ennek módjáról a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. fog tájékoztatást adni.

Kártalanítási összeg

A Hpt. alapján az OBA a névre szóló betét- és kamatköveteléseket forintban személyenként legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő 38.04. 000 forint összegig fizeti ki. Az átszámítás 2022. március 2. napi MNB devizaárfolyamon történik.

A kártalanítást nem kell igényelni, a kifizetés alapját a bankban lévő személyes adatok (név, születési hely, idő, lakcím stb.), valamint a betétekre vonatkozó adatok jelentik.

A kártalanítás rendelkezésre bocsátása érdekében a betéteseknek igénybejelentést nem kell tenniük. Az OBA a banknál lévő ügyféladatok alapján végzi automatikusan a kifizetéseket és arról a honlapján nyújt tájékoztatást. Az OBA a kártalanítás összegéről minden esetben elszámolást készít, melyet tértivevényes levélben küld meg a betétesek részére a banki adatállományban található lakcímre/székhely címre.

Tájékoztatjuk, hogy az OBA által fizetendő kártalanítási összegre jelen esetben nem vonatkozik a
kamatjövedelem-adó levonási kötelezettség.