Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár, nyugdíjbiztosítás

2002.10.30. 13:06

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár olyan, természetes személyek által létrehozott társulás, amely nyugdíj-biztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, ellátásokat szervez és finanszíroz. A nyugdíjpénztár a tagi befizetésekből fedezi a szolgáltatásait. A tagdíjfizetéshez jelentős adókedvezmény, a pénztár szolgáltatásaihoz pedig adómentesség kapcsolódik.

Pénztártag az a magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi munkavállalási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki a 16. életévét betöltötte, a pénztár alapszabályának rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a tagdíj fizetését.

A tagsági viszony a pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozatnak a pénztár általi elfogadásával kezdődik. A pénztár a belépési nyilatkozat elfogadását annak záradékolásával tanúsítja. A belépési nyilatkozatot a benyújtástól számított 30 napon belül kell záradékolni, majd annak egy példányát tagsági okiratként az alapszabállyal együtt a pénztártagnak át kell adni.

A természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok a pénztárral kötött szerződés alapján a munkavállalóik tagdíjfizetési kötelezettségét egészben vagy részben átvállalhatják (munkáltatói hozzájárulás).

A pénztárak szolgáltatásai általában:

  • járadékszolgáltatások,
  • egyösszegű kifizetések,
  • tagi kölcsön nyújtása.
Előző
Következő