Határidők - adófizetés, adóelőleg-fizetés

Személyi jövedelemadó

    

Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyek adófizetése

március 20.

Egyéni vállalkozók, áfaköteles termékértékesítést végzők adófizetése

február 15

Kifizetők adófizetése

kifizetést követő hónap 12.

   

    

Társadalombiztosítási járulékok

     

Kifizetők, munkáltatók járulékfizetése

a kifizetett, elszámolt hónapot követő hónap 12.

Társas vállalkozások járulékfizetése

tárgyhónapot követő hónap 12.

Egyéni vállalkozók járulékfizetése

negyedévet követő hónap 12.

   

   

Társasági adó, osztalékadó

     

Társasági adó megfizetése

május 31.

Osztalékadó megfizetése (kifizető)

a levonást, juttatást követő hó 12.

    

   

Általános forgalmi adó

    

Éves áfafizetés

február 15.

Negyedéves áfafizetés

negyedévet követő hónap 20.

Havi áfafizetés

tárgyhót követő hónap 20.

    

   

Fogyasztási adó

    

Fogyasztási adó megfizetése

tárgyhót követő hó 20.

   

    

Jövedéki adó

   

Jövedéki adó

tárgyhót követő hó 20.

    

  

Helyi adók, gépjárműadó

     

Magánszemélyek kommunális adófizetése

március 15., szeptember 15.

Idegenforgalmi adó megfizetése

beszedést követő hónap 15.

Vállalkozók kommunális adófizetése

május 31.

Iparűzési adó megfizetése

május 31.

Építményadó, telekadó

március 15., szeptember 15.

Idegenforgalmi adó megfizetése (épület esetén)

március 15., szeptember 15.

Belföldi gépjármű adójának megfizetése

március 15., szeptember 15.

   

   

Egyéb adók

       

Munkaadói, munkavállalói járulék megfizetése

elszámolt hónapot követő hónap 20.

 

Adóelőleg megfizetése

Személyi jövedelemadó

    

Kifizetők, munkáltatók adóelőleg-fizetése

a kifizetést, az elszámolt hónapot követő hónap 12.

Tételes átalányadó-előleg megfizetése (fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyek)

negyedévet követő hónap 12.

Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők adóelőleg-fizetése

negyedévet követő hónap 12.

Magánszemélyek adóelőleg-fizetése

negyedévet követő hónap 12.

      

  

Társasági adó

    

Társaságiadó-előleg negyedéves megfizetése

negyedévet követő hónap 20. (utolsó: december 20.)

Társaságiadó-előleg havi megfizetése

minden hónap 20.

Társasági adó feltöltése, adóelőleg kiegészítése

december 20.

    

    

Fogyasztási adó

      

Fogyasztási adó előlegének megfizetése

tárgyhó 28.

      

   

Jövedéki adó

    

Jövedéki adó előlegének megfizetése

tárgyhó 28.

  

    

Helyi adók

     

Vállalkozók kommunálisadó-előlegének megfizetése

március 15., szeptember 15.

Vállalkozók kommunális adójának feltöltése (kiegészítése)

december 20.

Iparűzési adó előlegének megfizetése

március 15., szeptember 15.

Iparűzési adó feltöltése (kiegészítése)

december 20.