Adóelőleg-fizetési határidők

Személyi jövedelemadó

    

Kifizetők, munkáltatók adóelőleg-fizetése

a kifizetést, az elszámolt hónapot követő hónap 12.

Tételes átalányadó-előleg megfizetése (fizetővendéglátó tevékenységet folytató magánszemélyek)

negyedévet követő hónap 12.

Egyéni vállalkozók, mezőgazdasági őstermelők adóelőleg-fizetése

negyedévet követő hónap 12.

Magánszemélyek adóelőleg-fizetése

negyedévet követő hónap 12.

      

  

Társasági adó

    

Társaságiadó-előleg negyedéves megfizetése

negyedévet követő hónap 20. (utolsó: december 20.)

Társaságiadó-előleg havi megfizetése

minden hónap 20.

Társasági adó feltöltése, adóelőleg kiegészítése

december 20.

    

    

Fogyasztási adó

      

Fogyasztási adó előlegének megfizetése

tárgyhó 28.

      

   

Jövedéki adó

    

Jövedéki adó előlegének megfizetése

tárgyhó 28.

  

    

Helyi adók

     

Vállalkozók kommunálisadó-előlegének megfizetése

március 15., szeptember 15.

Vállalkozók kommunális adójának feltöltése (kiegészítése)

december 20.

Iparűzési adó előlegének megfizetése

március 15., szeptember 15.

Iparűzési adó feltöltése (kiegészítése)

december 20.