Szja szerint adózó egyéni vállalkozók

Az egyéni vállalkozók 2005. február 15-ig kötelesek a 2004-es évre szóló személyi jövedelemadó bevallásukat elkészíteni. (Az evásoknak ugyanezen határidőig kell az eva bevallásukat benyújtani.) Ezzel egyidejűleg az egészségügyi hozzájárulásról és a járulékokról valamint az államháztartás felé fennálló egyéb kötelezettségekről, így az alkalmazottak utáni adóelőlegről, járulékokról szóló bevallást is el kell készíteni.

Az egyéni vállalkozók január végéig kapták meg az adóbevallási egységcsomagjukat, kivéve, ha tavaly interneten letöltött nyomtatványt nyújtottak be. Aki nem kapott bevallási csomagot, az APEH ügyfélszolgálatokon ingyenesen beszerezheti azokat. Ebben az évben is lehetőség van arra, hogy az adózó a bevallását az internetről letölthető nyomtatványok segítségével, azok kitöltésével, kinyomtatásával, papír alapú bevallásként teljesítse. Speciális szabály, hogy az így elkészített nyomtatvány minden egyes lapján fel kell tüntetni az adózó nevét, adóazonosító jelét. Érdemes az internetes kitöltést választani, mivel a program a hiba lehetőségeket a minimumra korlátozza.

A bevallásokat legkésőbb február 15-én kell postára adni. A postázásért, ha a bevallást az APEH által küldött boríték felhasználásával, ajánlott küldeményként küldik el nem kell térítést fizetni. Fontos tudnivaló, hogy a bevallás alapjául szolgáló okiratokat, igazolásokat, bizonylatokat 2010. december 31-éig kell megőrizni.

 

Az egyéni vállalkozóknak - akik nem mezőgazdasági őstermelők - a 2004-es adóévről szóló bevallás elkészítéséhez a következő nyomtatványokra van szükségük:

 • 0453-as számú bevallás főlapja,
 • 01-07-es, valamint 09-10-es pótlapok,
 • 0407-es bevallás,
 • 2 db rendelkező nyilatkozat,
 • 2 db befizetési csekk,
 • 1 db boríték

A 0453-as bevallási nyomtatvány első oldala az adózó személyi adatait, a csatolt pótlapok megjelölését, a visszatérítésre vonatkozó nyilatkozatot, adatokat, a köztartozásról szóló valamint az ún. 1%-os rendelkező nyilatkozatok számát tartalmazza. Az első oldalon kerülhet sor az adóbevallás ellenjegyzésére, a meghatalmazás közlésére, továbbá az első oldalon kell szerepelni az adózó aláírásának is. A bevalláson a magánszemély állandó lakcíme helyett a levelezési címét kell szerepeltetni és minden esetben ki kell tölteni a születési nevet tartalmazó rovatot is. Visszatérítési igény esetén, ha az adózó a visszatérítést postai átutalással kéri, a bankszámlaszám feltüntetésére szolgáló helyet üresen kell hagyni. Ellenkező esetben, bankszámlára történő átutalásnál a postai cím helyét kell üresen hagyni. 

 • A 0453-A megjelölésű lap az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bevallására, az összevont adóalap összegének a kiszámítására szolgál.
 • A 0453-B jelű lapon kell az összevont adóalap adótábla szerint számított adóját, az adókedvezményeket, valamint az elkülönülten adózó jövedelmek adóját feltüntetni.
 • A 0453-C lap tartalmazza a 2004-es adófizetési kötelezettséget, visszajáró adót, a túlfizetett járulékok és egészségügyi hozzájárulás összegét tartalmazza.
 • A 01 pótlapon kell a lakáscélú hiteltörlesztés kedvezményével, a fizetővendéglátók tételes átalányadózással kapcsolatos, valamint a kedvezményezett részesedéscsere révén megszerzett értékpapír utáni adózási mód választásáról szóló nyilatkozatokat megtenni.
 • A 02-es lapon kell részletezni az adókedvezményeket.
 • 03-as pótlap a családi adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges adatokat (eltartottak adatait, a várandóssági, illetve a kedvezmény megosztása iránti nyilatkozatot) tartalmazza.
 • A 04-es lap az EHO elszámolására szolgál.
 • Az 05-ös lapra akkor van szükség, ha az adózó a túlfizetéseket nem kéri vissza, hanem azok átvezetéséről nyilatkozik.
 • A 06-os lapon kell a nyilatkozni a fennálló köztartozásokról.
 • 07-es lapon az őstermelők , családi gazdaság tagjai, és az egyéni vállakozók kötelesek nyilatkozni.
 • 08-as lap az őstermelők és családi gazdaság tagjainak bevallására szolgál,
 • A 09-10-es lapokon kell az egyéni vállalkozásból származó jövedelmet levezetni, valamint az egyéni vállakozó saját járulékait bevallani. 

Az egyéni vállalkozóknak a foglalkoztatottaik járulékait, az utánuk teljesített egészségügyi hozzájárulást, 0407-es bevallásban kell feltüntetni. Törvényi rendelkezések értelmében az adóbevallást adótanácsadó, adószakértő is ellenjegyezheti. Az ellenjegyzett hibás adóbevallás esetén a mulasztási bírságot az adóhatóság az adótanácsadó, illetve az adószakértő terhére állapítja meg. Az adóbevalláson az ellenjegyző neve (elnevezése) adószáma mellett az adótanácsadói bizonyítvány, adószakértői bizonyítvány számát is fel kell tüntetni. Az adóbevallást - a kiegészítő lapokat külön-külön is - feltétlenül alá kell írni.

Ha az adózónak a bevallás alapján adófizetési kötelezettsége van, úgy azt elsősorban a bevallási csomagban található, névre szólóan kitöltött csekk felhasználásával kell teljesíteni. A bankszámlával rendelkezők azonban a befizetéseiket átutalás útján kötelesek rendezni, személyi jövedelemadó esetében az APEH 10032000-06056353 számú számlájára, az egészségügyi hozzájárulás esetében pedig az 10032000-06056212 számú számlára. A 100 forint alatti befizetést nem kell az adóhatóság részére teljesíteni.

Ha akár személyi jövedelemadó, akár egészségügyi hozzájárulás, vagy járulék tekintetében az adózónak visszatérítési igénye van, azt a 0453-as adóbevallási nyomtatványban kell feltüntetni. Lehetőség van azonban arra, hogy az adóhatóság a befizetett többletet más adótartozásra, a jövőben esetlegesen keletkező adótartozásra számolja el, és így változatlanul az adófolyószámláján tartsa. Akárcsak a befizetéseknél, úgy a visszatérítéseknél is alkalmazandó a 100 forintos összeghatár. Ez alatti összegeket az adóhatóság nem fizeti vissza. A visszatérítési igényeket az adóbevallás alapján, annak benyújtásától számított 30 napon belül, de legkorábban március elsejétől teljesítik.

Előző
 • 1
 • 2
Következő