Csökkenő adókulcsok, növekvő adóterhek

A társasági adó területén fontos változás, hogy könnyebb lehet a fejlesztési adókedvezmény érvényesítése, megszűnik a külföldi szervezet részére fizetett kamat és jogdíj forrásadója, illetve emelkedik az off-shore társaságra irányadó adómérték.

Az eva bevezetését követően szerzett kedvező tapasztalatok alapján a pénzügyi tárca az adózási mód további egyszerűsítésére törekszik. Az adóalanyoknak már a 2004-es adóév vonatkozásában sem kell az egyszerűsített adózási mód választásáról ismételt bejelentést megtenniük, az adóhatóság ugyanis hivatalból mindaddig köteles az adózót eva-alanyként nyilvántartani, amíg az annak törlését nem kéri. Kérelem nélkül is törölni kell a nyilvántartásból azt, akivel szemben a törvényben megállapított feltételek már nem állnak fenn. Az eva választására (első alkalommal), illetve a törlésére vonatkozó kérelmet december 20-ig kell előterjeszteni.

Az eva hatályának bővülését jelentheti az egyéni vállalkozók más vállalkozásban való érdekeltségére, a pénzügyi tevékenység folytatására vonatkozó tilalmak eltörlése. Kizáró okként nevesíti azonban a törvény az egyszerűsített adózási mód alkalmazása szempontjából a közösségi adószám használatát.

Az evát választók - a módosítás elfogadása esetén - a foglalkoztatottaik után havi 1500 Ft/fő összegű szakképzési hozzájárulás fizetésére lesznek kötelesek azzal, a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés megszervezésével nem teljesíthetik, és adófizetési kötelezettség összegét nem csökkenthetik. A szakképzési hozzájárulást negyedévenként kell megfizetni, de az eva bevallásban kell csak bevallani majd.

Az általános forgalmi adó kapcsán korábban nyilvánosságra került már az a kormányzati szándék, amely szerint az 12 százalékos áfakulcs 15 százalékra emelkedik, ellenben a 25 százalékos adókulcs 23 százalékra csökken. Uniós jogharmonizációs kötelezettségünk a 0 százalékos kulcs 5 százalékra emelése, amely a tankönyveket, a gyógyszereket és a gyógyászati segédeszközöket érinti. A műfog és a protézis tárgyi adómentessé, az építési telek ugyanakkor áfakötelessé válik. Normál kulccsal kell adózni a jövőben a biodízel és a CD-ROM, illetve - a személyszállítás és a vezetékes gáz kivételével - a háztartási energia után is. A könyvek viszont a jelenlegi 12 százalék helyett az 5 százalékos, ún. szuperkedvezményes kulcs alá kerülhetnek.

A közigazgatási szervek áfaalanyisága 2004. január elsejétől a közjogi funkciójuk tekintetében megszűnik. Kizárólag akkor válnak adóalannyá, ha olyan, nem tárgyi adómentes tevékenységet folytatnak, amelyből származó bevételük meghaladja az alanyi adómentesség 2 millió forintról 4 millió forintra emelkedő határát.

Az áfabevallás gyakorisága tekintetében változnak az értékhatárok. Főszabály továbbra is a negyedéves bevallási kötelezettség érvényesül. Havi bevallást kell annak a gazdálkodónak készítenie, akinek az előző éves adója az 1 millió forintot elérte. Éves bevallásra pedig kizárólag 250 ezer forintos összeghatár alatt lesz a jövőben lehetőség. A közösségi adószámmal rendelkezőknél az éves áfabevallás eleve kizárt, a negyedéves bevallásukban - a havi adóbevallók pedig a negyedév harmadik hónapjáról benyújtott bevallásukban - kötelesek az EU-n belüli termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról is adatot kell az APEH-nak szolgáltatni.

A jövedéki adó változásai közül az Unión belüli szállításokra vonatkozó adófelfüggesztési eljárást, a kereskedelmi adóraktárak szabályait, a bejegyzett, nem bejegyzett kereskedői státus, illetve a rendeltetési ország szerinti adózás szabályainak a megteremtését emeljük ki.

Módosul az ásványolaj-termékek esetében az adóztatás. A jövőben jövedéki adó csak az üzemanyagként, tüzelőanyagként történő felhasználási célhoz kapcsolódik. Teljes körben adómentessé válik a légi közlekedésben felhasznált üzemanyag, ugyanakkor a hajók által használt adómentes gázolajat jelölő anyag alkalmazásával meg kell jelölni. Emelkednek az adómértékek a cigaretták, a fűtőolaj, a PB-gáz és a pálinka esetében. A kormány-előterjesztés szerint az áfakulcsok csökkenését minden jövedéki termék esetében ellentételezik, így a fogyasztói ár nem lesz kevesebb.

A helyi adókkal kapcsolatban két jelentős változásra mutatnak rá a tervezet készítői. Az ingatlanok adóztatása kapcsán (építményadó, telekadó) az ún. értékalapú adózás bevezetését tervezik. Ennek lényege, hogy a törvény megyénként és településtípusonként meghatározza a különböző ingatlanfajták legalacsonyabb és legmagasabb négyzetméterárát, illetve az ehhez kapcsolódó korrekciós tényezőket. Az értékhatárokon belül az adott települési önkormányzat határozza meg az alkalmazandó négyzetméterenkénti átlagértéket. Ezt követően az önkormányzati adóhatóság állapítja meg a konkrét ingatlan alapterülete szerinti alapértéket, illetve a korrekciós tényezők (pl. közművesítettség) alkalmazásával az úgynevezett számított értéket. A fizetendő adó a számított érték és az adómérték (amely legfeljebb 2 százalék) szorzata. Az idős vagy rokkant magánszemélyeknek az általuk használt lakás tekintetében lehetőségük nyílik az adófelfüggesztésre. Ebben az esetben az adót az ingatlan értékesítésekor vagy öröklésekor kell utólag a jegybank alapkamattal növelt összegben megfizetni.

A helyi iparűzési adó tekintetében egyszerűsített adózási módot választhat a jövőben minden olyan vállalkozás, így például a kft., bt. is, amelynek a nettó árbevétele a 4 millió forintot nem haladja meg. Az adóalap ebben az esetben a nettó árbevétel 80 százalékában állapítható meg.

Kevesebb adófizetést eredményezhet az a módosítás, mely szerint az adó alapját képező nettó árbevétel a befektetett pénzügyi eszközök után kapott (járó) kamatok, az egyéb kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek üzleti évben kimutatott összegének 50%-ával kell csak növelni.

Előző
  • 1
  • 2
Következő