Jövőre több építményadót fizethetünk

A pénzügyminisztériumi elképzelések szerint jövőre egyszerűbb számítási módszerrel vethetnék ki az önkormányzatok az építményadót, s könnyen lehet az is, hogy az új számítási módszerrel több adót kell majd fizetni - írja a Világgazdaság.

A tervek szerint jövőre a korrigált forgalmi érték szerinti adóztatást felváltja a könnyebben alkalmazható számított érték alapú adóztatás. Továbbra sem változna az az általános szabály, amely szerint az adónem bevezetéséről és mértékéről a törvényi keretek között az önkormányzatok döntenek. A törvény megyénként a településtípusokra - megyei jogú város, város, község (nagyközség) -, valamint a fővárosi kerületekre meghatározza a különböző ingatlanfajtára jellemző, négyzetméterenkénti forgalmi érték alsó és felső határait, továbbá az az úgynevezett korrekciós tényezőket, amelyek jelentősen befolyásolják az ingatlanok értékét (például közművesítettség).

A helyi önkormányzatok az adott településre irányadó forgalmi értékhatárok között határozhatják meg az egyes ingatlanfajták négyzetméterenkénti átlagértékét, s illetékességi területükön belül értékövezeteket is kijelölhetnek. Az ingatlanok értékelését és az adó kivetését az önkormányzati adóhatóság végzi majd, mégpedig úgy, hogy az ingatlan fajtája, esetlegesen fekvése (értékövezet), valamint alapterülete szerinti alapérték és a korrekciós tényezők szorzókénti figyelembe vételével megállapítja a számított értéket. A számított érték utáni építményadó vagy telekadó összegét az önkormányzati rendeletben meghatározott adómérték alkalmazásával lehet meghatározni. A törvénytervezet kivethető adó felső határát a számított érték 2 százalékában maximálná.

Jelenleg négyzetméterenként maximum évi 900 forint az építményadó, vagy az illetékhivatal által nyilvántartott forgalmi érték felének maximum 3 százaléka. Jövőre azonban könnyen előfordulhat, hogy Budapesten például 250 ezres négyzetméterárral és a maximális 2 százalékos adómértékkel számolva egy 60 négyzetméres lakás után évi 240 ezer forint adót kell fizetni.

Megszűnne a telekadó-mentesség az építési tilalom alatt álló területekre. A tervek szerint jövőre az ilyen telek után is ki lehetne vetni a telekadót, de csak az egyébként fizetendő adó 50 százalékát lehetne beszedni.

Adófelfüggesztés az időseknek

Tekintettel arra, hogy az ingatlanadót a tulajdonosok jövedelmi viszonyaitól függetlenül, az ingatlan értéke után kell fizetni, a tervezet az idős és a rokkant tulajdonosoknak halasztást engedne az adófizetésre. Ennek feltétele, hogy az adóalany 65 évesnél idősebb vagy legalább 67 százalékban rokkant legyen, és lakás céljára használja az építményt.

A tervezet szerint a kérelemre felfüggesztett adót csak akkor kell megfizetni (a mindenkori jegybanki alapkamattal növelten), ha a lakást eladják, vagy az adózó meghal, vagy maga kéri a felfüggesztés megszüntetését. Az adó megfizetésének biztosítására azonban az önkormányzat jelzáloggal terhelheti az ingatlant.