Lakásszerzési adókedvezmény utólag

Az ingatlan értékesítést terhelő adót az szja bevallással egyidejűleg kell megfizetni, feltéve, ha a bevallás május 20-ai határidejéig a lakáscélú felhasználás nem valósul meg. A befizetett adóval szemben a lakásszerzési kedvezmény utólag visszaigénylés útján is érvényesíthető. Ennek szabályait az APEH külön irányelvben rögzítette.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében a befizetett adóból visszajár (vagy nem kell azt megfizetni) az ingatlan, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem azon része utáni adó (lakásszerzési kedvezmény), amely összeget a magánszemély saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a jövedelem megszerzésének időpontját megelőző 12 hónapon vagy az azt követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított (lakásszerzési kedvezmény alapja).

Ha az átruházásból származó jövedelmet vagy annak egy részét a magánszemély a jövedelem megszerzését megelőzően 12 hónapon belül, vagy az adóbevallás benyújtásáig (jelen esetben 2004-ben május 20.) lakáscélú felhasználásra fordítja, akkor az e célra fordított jövedelem után az adót nem kell megfizetnie. Az ingatlan értékesítését és a lakáscélú felhasználást az adóbevallásban azonban ilyenkor is szerepeltetni kell, az ezek igazolására szolgáló iratokat ellenben nem kell elküldeni az APEH-nak, de az 5 éves adójogi elévülésig őrizni kell azokat.

Amennyiben a lakáscélú felhasználás nem valósul meg az szja bevallás benyújtására nyitva álló május 20-i határidőig, akkor az értékesítést terhelő adót természetesen be kell fizetni. A befizetett adóval szemben a kedvezmény utólag adóvisszaigényléssel érvényesíthető, ha az adózó a jövedelem egészét vagy egy részét 60 hónapon belül lakáscélra fordítja.

A 2004-ben történt ingatlaneladással szemben utólagosan 2009-ig érvényesíthető lakáscélú felhasználás (vásárlás) esetén a fenti adókedvezmény. A 2004-es jogügyletet terhelő adót ellenben legkésőbb 2005. május 20-ig kell befizetni (kivétel, ha eddig az időpontig megtörtént a lakáscélú felhasználás). A visszaigénylési kérelem (60 hónapon belüli felhasználás esetén) az ingatlan értékesítésből származó jövedelem bevallása évének, esetünkben 2005. évnek az utolsó napjától számított 5 éven belül, azaz 2010. december 31-ig terjeszthető elő.

A kedvezmény akkor válik véglegessé, ha az alapjául szolgáló lakást, jogot a szerződés megkötésének, a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének évében vagy az azt követő 5 évben nem ruházzák át. Amennyiben az átruházás 5 éven belül mégis megtörténik, akkor az adókedvezmény alapját képező összeget az átruházás évében jövedelemként kell figyelembe venni.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK