Megszűnhet a Sulinet és a lakáshitel adókedvezménye

2005.04.04. 16:53

Elkészült az Adóreform Bizottságnak az adórendszer átalakítására vonatkozó javaslata. A Pénzügyminisztériumhoz eljuttatott összefoglaló a szakértői csoport többségének a véleményét tükrözi. A bizottság megszüntetné a Sulinet kedvezményt és a lakáshitelek adókedvezményét, a tőkejövedelmekre pedig egységes forrásadót vezetne be.

Az Adóreform Bizottság a pénzügyminiszter által felkért szakértőkből, különböző érdekképviseleti és szakmai szervezetek delegáltjaiból jött létre. A bizottság célja az adórendszer változtatási lehetőségeinek a feltárása volt. Az általuk készített összefoglaló az adórendszer középtávú reformjára vonatkozó javaslatok mellett tartalmazza az idei évben elfogadható változtatásokat is.

A reform elsődleges célja az adórendszer egyszerűsítése, a központi adók számának a jelentős csökkenése, a hasonló jellegű adónemek esetében az egy számlára történő fizetés lehetőségének a megteremtése. A tervek szerint a bérekkel kapcsolatos közterheket is csak egy jogcímen kell majd befizetni és bevallani a jövőben. Legkésőbb 2007-től megvalósulhat a közterhek két számlára (áfaszámla, egyéb adók számla) történő befizetése. Csökkentené az adminisztrációs terheket, ha a nyugdíjpénztári befizetéseket sem kellene nyugdíjpénztáranként teljesíteni. Az APEH a túlfizetéseket automatikusan átvezethetné a hiányt mutató adózói számlára. Az áfabevallási nyomtatványok kétoldalassá, a társasági adóbevallások lényegesen rövidebbé válnak. Két év múlva megszűnik a munkáltatón keresztüli szja-bevallás lehetősége, ezt az adóhatósági adómegállapítás (ADAM) váltja majd fel.

Célul tűzték ki az önkormányzatok saját bevételeinek a megemelését. Éppen ezért a helyi lakosoktól 18 százalékos személyi jövedelemadó helyi adóvá válna. Az iparűzési adó fokozatos megszűnésével a kieső bevételeket átmenetileg ellentételezni kellene a nyereségadó kisebb emelésével, a vállalkozói építmény és telekadó, a gépjárműadó bevételek növelésével. A munkabérek munkáltatói terheinek csökkentése együtt járhat a munkavállalói egészségügyi járulék emelésével.

Az Adóreform Bizottság két alternatív javaslatot dolgozott ki egy hároméves adóátrendezési és adócsökkentési programra vonatkozóan. Az első változat szerint a tételes eho teljes megszüntetése mellett az szja 18 százalékos kulcsa 2,5 millió forintos jövedelemhatárig érvényesülne. Az iparűzési adó kiváltására átmenetileg 3 százalékos külön nyereségadót vezetnének be, ami az időszak végére megszűnik. A második változat szerint a nyereségadó terhet az iparűzési adó megszüntetésekor 14 százalékos szintre állítanák be. A tételes eho megszüntetése mellett az szja 38 százalékos kulcsát 2,5 millió forintos jövedelemhatártól alkalmaznák, de 1,5 és 2,5 millió forint között egy harmadik, 25 százalékos adókulcsot vezetnének be.

A bizottság megszüntetné a Sulinet kedvezményt, a lakáshitelek adókedvezményét, és a tőkejövedelmekre egységesen forrásadót vezetne be. A társasági adó jelenlegi 16 százalékos mértéke mellett az adóterhelés a kedvezmények miatt alig éri el a 10 százalékot. A kedvezményeket azonban jellemzően a nagyvállalkozások érvényesítik, így a kisebbek számára ez nyilvánvaló versenyhátrányt okoz. Ennek megszüntetésére javasolják, hogy választható módon az első 5 millió forint adóalapra 10 százalékos adómérték legyen alkalmazható. Ennek előfeltétele azonban, hogy az adózó lemond az adókedvezmények érvényesítéséről. Az áfa tekintetében hosszabb távon két adókulcs (20 és 5 százalék) fenntartása lenne indokolt. Javasolják az eva kibővítését a magas költségigényű tevékenységet folytatókra. Az előzetes számítások alapján a magasabb költséghányadú tevékenységi körből származó bevételek után az eva mértéke 10 százalék lehetne, míg a többi tevékenység esetében 15 százalék maradna.

KAPCSOLÓDÓ CIKK