Kiegészítő nyugdíj a munkáltatótól

Még az idei évben bevezethetik az úgynevezett foglalkoztatói nyugellátást, amelyet az unió régebbi tagállamaiban a nyugdíjrendszer második pillérének tekintenek. A  foglalkoztatói nyugdíj fedezetét munkáltatók befizetései képezik. A kiegészítő ellátáshoz a nyugdíjkorhatár betöltése után juthat hozzá a dolgozó.

A foglalkoztatói nyugellátás rendszerének a meghonosítása az Európai Unió által előírt tagállami kötelezettség. A pénzügyminiszter szeptemberben terjesztette a parlament elé az újfajta nyugdíjszolgáltatásról szóló törvényjavaslatot. A tervezet indokolása kiemeli, hogy Magyarországon foglalkoztatói nyugdíjfolyósító intézmények nem léteznek, az erről szóló uniós irányelv szerint azonban lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a más tagállamban székhellyel rendelkező intézmények határon átnyúló szolgáltatás keretében nálunk is tevékenykedhessenek. Az új rendelkezések az önkéntes nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségek körét szélesítik,  de ilyen szolgáltató intézmény magyarországi alapítására - az uniós és a magyar rendszer alapvető eltérései miatt - a törvényjavaslat elfogadása után sem lesz lehetőség. A szakemberek állítása szerint ilyen igény egyébként eddig nem volt.

A tagállami szolgáltató intézményeket a munkáltatók hozzák létre. A foglalkoztatói nyugdíj alapját elsősorban az ő befizetéseik alapozzák meg. A munkáltatók egyéni vagy kollektív szerződésben vállalnak kötelezettséget a befizetésre. A tag (munkavállaló) hozzájárulásra nem köteles, de konstrukciótól függően lehetősége van erre. A foglalkoztatói nyugdíj tartalmazhat szociális, önsegélyező elemeket is, jellemzően azonban életjáradék formájában teljesítik azt - mutat rá a pénzügyminiszteri előterjesztés.

A foglalkoztatói nyugellátásról szóló törvény értelmében a külföldi szolgáltató intézmények magyarországi munkáltatóktól is fogadhatnak el befizetéseket, így hazai munkavállalók részére is nyújthatnak határon átnyúló szolgáltatást. A munkáltató csak a - magyar munkajog és társadalombiztosítási jog hatálya alá tartozó jogviszonyban lévő - munkavállalója részére teljesíthet befizetést. A tag (munkavállaló) is vállalhat befizetést, őt azonban erre kötelezni nem lehet. A kiegészítő nyugdíjhoz a tag a nyugdíjkorhatár betöltése után juthat hozzá.

A külföldi székhelyű szolgáltató intézmények magyarországi felügyeletét a PSZÁF látja el. Garanciális szabály, hogy a szolgáltatónak a megkötött szerződéseket, a tagokkal szemben fennálló tájékoztatási kötelezettség teljesítése során keletkezett dokumentumokat, valamint a Felügyelet által meghatározott dokumentumokat magyar nyelven kell kiállítania.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK