Saját számlán is gyűjthető a nyugdíj

2005.12.07. 7:48

Január elsejétől lehetőség nyílik arra, hogy az úgynevezett előtakarékossági számlán  gyűjtögessük a pénzt a saját nyugdíjunkra. A nyugdíjrendszer negyedik pilléreként emlegett számla az öngondoskodást helyezi előtérbe, amelyhez az állam adójóváírás formájában nyújt támogatást.  

A parlament előtt van a nyugdíj-előtakarékossági számlákról szóló törvény tervezete, amely a nyugdíjrendszer negyedik pilléreként vált közismertté a közelmúltban. Az előtakarékoskodás keretében elhelyezett összeg a nyugdíjba vonulást követően használható fel, addig ezeken a számlákon lehet a saját megtakarításokat gyűjtögetni.

Nyugdíj-előtakarékossági számlákat az a természetes személy köthet, aki  nyugdíjra még nem jogosult és a számlanyitással egyidejűleg legalább ötezer forintos befizetés teljesítését vállalja. A megállapodást írásban kell a befektetési szolgáltatóval megkötni. Az előtakarékossági számla gyakorlatilag három részből, a nyugdíj pénzszámlából, az értékpapírszámlából és a letéti számlából áll. Pénzszámlát önmagában nem, csak az értékpapírszámlával, a letéti számlával, vagy mindkettővel együtt lehet majd kötni. Ugyanez igaz fordítva is. Az értékpapírszámlához és a letéti számlához mindig kapcsolni kell egy pénzszámlát is.

Az értékpapírszámla az úgynevezett dematerializált értékpapírok, míg a letéti számla a nyomdai úton előállított értékpapírok elhelyezésére szolgál. A pénzszámlára lehet a saját befizetéseket teljesíteni. Ezen írják jóvá a másik két számlán elhelyezett értékpapírok hozamát, az értékpapírok értékesítéséből befolyt összegeket, az egyéb nyugdíjszámláról érkező átutalást és az APEH által teljesített úgynevezett előtakarékossági támogatást is.

A számlák felmondással illetve az előtakarékoskodó halálával szűnnek meg. A nyugdíj-előtakarékossági számlák kizárólag írásban és csak együttesen mondhatók fel. Megszüntetéskor lehetőség van az értékpapírok, valamint a pénzeszközök másik  nyugdíj-előtakarékossági számlákra történő transzferálására. A transzferálás helyett az előtakarékoskodó kérheti az értékpapírok értékesítését és ezt követően a nyugdíj pénzszámlán nyilvántartott pénzeszközök kifizetését is. Annak sincs akadálya, hogy a nyugdíj pénzszámlát, értékpapírszámlát és letéti számlát ügyfélszámlává, bankszámlává, értékpapírszámlává, értékpapír letéti számlává alakítsák át, vagy az állományt ilyen számlákra vezessék át.

A törvényjavaslat szerint adómentes nyugdíjszolgáltatásnak minősül a számlákon nyilvántartott követelések és befektetési eszközök együttes összege, ha az előtakarékoskodó a felmondás időpontjában a nyugdíjjogosultságát igazolni tudja, és a felmondásra a számlanyitás adóévét követő harmadik adóévben vagy azt követően került sor. Egyéb esetekben azonban a számlákról felvett összeg után adózni kell.

Az új számla egyébként pont ezért a kamatadó elkerülésére is lehetőséget ad. A törvényjavaslat szerint ugyanis 2007 után az már kamatadó mentesen juthat megtakarításához aki legalább három éve nyitotta meg számláját. Természetesen az adó elkerüléséhez nyugdíjba kell vonulni.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK