Közeleg az eva-bevallás határideje

Február 15-ig kötelesek benyújtani az adóbevallásukat az eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, valamint a bevételi nyilvántartást vezető betéti és közkereseti társaságok. Az egyéni vállalkozóknak nem kell külön szja-bevallást készíteniük, ha arra kizárólag a vállalkozói jogállás miatt lennének kötelezettek.

Az eva hatálya alá tartozók december 31-ei fordulónappal kötelesek az adóhatóság felé a 2005-ös kötelezettségeikről elszámolni. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha az nem tartalmaz kötelezettség adatot. Az adózóknak a tavalyi év első három negyedévére adóelőleget kellett fizetniük. Az utolsó negyedév tekintetében előlegfizetési kötelezettség nincs, mivel február 15-éig az egész éves adót teljesíteni kell. A 2005-ös eva összegét az első három negyedév adóelőlegének a beszámításával kell megállapítani és a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizetni. Mind az adóelőleg, mind pedig az adó kizárólag bankszámláról történő átutalással teljesíthető. Az adóelőlegeket negyedéves bontásban a 0543-as bevallásban akkor is fel kell tüntetni, ha annak befizetése bármely okból elmaradt. Ha az adóelőlegek összege meghaladja az egész évre vonatkozó evát, a különbözetet február 15-től lehet a '17es nyomtatványon visszaigényelni. A visszaigényelt különbözet is csak bankszámlára utalható vissza.

 

A 0543-as számú bevallási nyomtatvány főlapja mellé 01 és a 02, vagy a 03 részletező lap csatolása feltétlenül szükséges:

  • a 01-es bevallási lap benyújtására csak az egyéni vállalkozók kötelesek,
  • a 02-es lap tartalmazza az egyéni vállalkozók saját járulékát, egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségét,
  • a 03-as lapon kell feltüntetni a gazdasági társaságok egyszerűsített vállalkozói adóját,
  • a 04-es lap az áfa és a szakképzési hozzájárulás bevallására szolgál,
  • 0543/A - az adózó nyilatkozatait tartalmazza (0507-es bevallásról, a magasabb összegű járulékfizetés választásáról, az áfa és a szakképzési hozzájárulás bevallásáról).

Alkalmazottak foglalkoztatása esetén a 0507-es egyéb adó- és járulékkötelezettség nyomtatványt (pl. alkalmazottak járulékbevallása) is ki kell tölteni. Az eva választásával az áfaalanyisága megszűnik, ezért külön áfabevallást nem kell tenni. Az eva alanynak, ha a jogutódlással megszerzett vagyon egy részét az eva alanyisága időszaka alatt bármely időpontban kivonja (ellenérték nélkül más tulajdonába adja vagy saját céljaira használja) a bevételszerző tevékenysége alól, úgy ezután az általános forgalmi adóról szóló törvény szabályai szerint adófizetési kötelezettsége keletkezik. Ezt, valamint az alkalmazottak utáni szakképzési hozzájárulási kötelezettséget kell a 04-es lapon bevallani.

Az egyéni vállalkozóknak az eva bevallás mellett nem kell személyi jövedelemadó bevallást kitölteniük, kivéve, ha 2005. január elseje előtt kisvállalkozói kedvezményt, adókedvezményt érvényesítettek. Az evás egyéni vállalkozó mentesül a cégautóadó, a vállalkozói személyi jövedelemadó és vállalkozói osztalékalap utáni adó vagy átalányadó fizetése alól. Ha azonban az egyéni vállalkozó a vállalkozási tevékenysége mellett egyéb (pl. munkaviszony alapján történő munkavégzésből, felhasználási szerződésből, ingatlanértékesítésből, ingatlan-bérbeadásból származó) jövedelmet is szerez, akkor erről szja-bevallást is be kell nyújtania. Az szja-bevallásban lehetőség van adókedvezmények, így a lakáscélú hitel törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény, a családi kedvezmény vagy pl. az adójóváírás érvényesítésére. 

Az adókedvezményekkel kapcsolatban változatlanul érvényesül az a szabály, hogy az evás egyéni vállalkozó a személyijövedelemadó-törvény szerinti adókedvezményeket csak akkor érvényesítheti, ha van olyan összevonandó jövedelme, amely után a személyi jövedelemadót kellene fizetnie. Az eva összegének a csökkentésére szja-kedvezmények természetesen nem vehetők figyelembe. Összevonandó jövedelemnek tekintendő jellemzően a munkabér-jövedelem, az országgyűlési és helyi önkormányzati képviselői díjazás, a felügyelőbizottsági tagság után fizetett tiszteletdíj, a felhasználási szerződés, megbízási jogviszony alapján szerzett jövedelem. Ha tehát az egyéni vállalkozó a vállalkozási tevékenysége mellett egyéb, összevonandó jövedelmet szerez, akkor az ez után fizetendő szja erejéig lehetősége nyílik adókedvezmények érvényesítésére.

A betéti és a közkereseti társaságoknak az eva-bevalláson túl az államháztartással szemben fennálló kötelezettségeikről a 0503-as éves adóbevallást ugyancsak február 15-éig kell benyújtaniuk. (A 0503-as bevallás benyújtásának kötelezettsége nem csak az evásokat, hanem - az egyéni vállalkozók kivételével - valamennyi éves bevallót terheli.)

Valamennyi bevallási nyomtatvány beszerezhető az APEH ügyfélszolgálatain, de letölthető az adóhatóság honlapjáról is. Az internetes bevallási nyomtatványok használatának az a legnagyobb előnye, hogy az alapvetőbb hibákat a szoftver eleve kiszűri. Az okmányirodában regisztrált felhasználóknak lehetőségük van az adóbevallás elektronikus beküldésére is.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK