Megszűnt a negyedéves járulékfizetés

Január elsejétől az egyéni vállalkozóknak is havonta kell a társadalombiztosítási járulékaikat, a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat, az ehót és a vállalkozói járulékot megfizetniük. Első alkalommal február 12-éig kell a havi járulékfizetési kötelezettséget teljesíteni.

A főállású egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási járulékot, az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot - a vállalkozói kivét, de legalább a minimálbér után - már nem negyedévente, hanem havonta, a tárgyhónapot követő hónap 12-éig köteles megfizetni. Ugyancsak havonta köteles a járulékfizetési kötelezettségét teljesíteni az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozó is.

Az evásoknál azonban kivételek is vannak. Ha az evás egyéni vállalkozó egyidejűleg munkaviszonyban is áll, a járulékait és az egészségügyi hozzájárulást evásként negyedévente, a negyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg. A kiegészítő tevékenységet folytató evás egyéni vállalkozó a baleseti járulékot évente, az adóévet követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Havonta kell megfizetniük az egyéni vállalkozóknak az egészségügyi hozzájárulást és a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is. További újdonság, hogy a tagdíjfizetés mellé havi tagdíjbevallási kötelezettség is társul január elsejétől.

A nyugdíjjárulékot és a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat 2006-ban legfeljebb napi 17 330 forint, illetve évi 6 325 450 forint után kell megfizetni. Az egészségbiztosítási járulék tekintetében továbbra sincs ún. járulékfizetési felső határ. A járulékmértékek a tavalyi évhez képest nem változtak, így a társadalombiztosítási járulék továbbra is 29% (18+11%). A biztosított által fizetendő nyugdíjjárulék 8,5 %, magánnyugdíj-pénztári tag esetében 0,5%. Utóbbiaknak azonban 8% tagdíjat kell fizetniük. Az egészségbiztosítási járulék és a vállalkozói járulék 4%. 2005. novemberétől havi 1950 Ft eho-t kell fizetni, de csak egy évig, mivel idén novembertől teljes egészében megszűnik ez a kötelezettség.

KAPCSOLÓDÓ CIKK