A színlelt szerződéseket jelenteni is kell

2006.05.29. 16:17

Június 30-án jár le a színlelt szerződések átminősítésére vonatkozó moratórium, ezzel kapcsolatban azonban nemcsak szerződéses, hanem bejelentési kötelezettség is terheli az érintett munkáltatókat - derül ki az APEH tájékoztatójából.

A moratórium lejárta többek között azt is jelenti, hogy az adóhatóság is ellenőrizni és büntetni fog. Amennyiben július 1-től kezdődően az adóhatóság munkaviszonyt leplező színlelt szerződésre bukkan, már nem köti a törvényi ellenőrzési tilalom, az adózó elveszíti a kedvezményeket.

Akiket már ellenőriztek

Azok a cégek, ahol az adóellenőrzés már megtörtént és színlelt szerződések miatt utólagos adófizetési kötelezettséget állapított meg az adóhatóság - a moratórium miatt fellélegezhettek, ugyanis a határozatokat nem hajtották végre (a mentesülésre a 2003. évi XCI. törvény 223. §-a alapján volt lehetőség). A mentesülés feltétele a jogszabály szerint az volt, hogy a kötelezett a színlelt szerződés helyett a munkavégzés alapjául szolgáló jogviszonyra vonatkozó foglalkoztatási szabályokat alkalmazza, és az új szerződés alapján a foglalkoztatottat 2006. június 30-ig a társadalombiztosítási szabályoknak megfelelően, biztosítottként vegye nyilvántartásba.

Az APEH tájékoztatója szerint ebben az esetben a foglalkoztatónak az a feladata, hogy a színleltté minősítést kimondó adóhatósági határozat ügyiratszámára hivatkozással közölje az adóhatósággal, hogy 2006. június 30-tól a munkaviszonyra vonatkozó foglalkoztatási jogszabályokat alkalmazza, és az érintett magánszemélyeket biztosítottként társadalombiztosítási nyilvántartásba vette. Amennyiben az érintettek jogviszonya időközben megszűnt, erről is értesíteni kell az adóhatóságot. A tájékoztató kiemeli, hogy az értesítésben csak az ügyiratszámra kell hivatkozni, a munkavállalók személyes adatait nem kell közölni, a bejelentést írásban kell megtenni, de külön formanyomtatványt nem kell kitölteni. A bejelentéseket július 31-ig kell eljuttatni az adóhatósághoz. A feltételek teljesülését az APEH utóellenőrzésen vizsgálja meg, s amennyiben az átminősítés megvalósult, a színlelt szerződés miatt előírt adófizetési kötelezettséget a törvény erejénél fogva törli a foglalkoztató folyószámlájáról. Ebben az esetben ugyanebből a jogviszonyból eredően a magánszemélyt sem terheli már semmilyen kötelezettség. Aki nem tesz eleget a kötelezettségnek, illetve nem értesíti az adóhatóságot, a kedvezményt elveszíti, azaz visszamenőlegesen is adót és járulékot, ezenfelül bírságot és késedelmi pótlékot is fizetnie kell.

Akiknél még nem járt az APEH

Azok a foglalkoztatók, akik színlelt szerződéssel alkalmaznak munkavállalókat, de ezt még sem az adóhatóság, sem a munkaügyi elügyelőség nem állapította meg, természetesen június 30-ig szintén kötelesek átminősíteni szerződéseiket és társadalombiztosítási nyilvántartásba venni az érintett dolgozókat. Erről azonban már nem kell külön értesíteniük az adóhatóságot is. Amennyiben július 1-től kezdődően bármikor adóellenőrzés lesz a cégnél, a korábbi szerződéseket és jogviszonyokat már nem vizsgálhatja a hatóság. A mentesülésnek az a feltétele, hogy az adózó július 1-től minden olyan munkavégzéssel járó jogviszonyra a munkaviszonyra vonatkozó adójogi és társadalombiztosítási szabályokat alkalmazza, amely valós tartalma szerint munkaviszony keretében történő foglalkoztatást jelent.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK