Karácsony előtt a különadót is be kell fizetni

A nyári adócsomagban bevezetett, a nyereséges vállalkozásokat érintő plusz társasági adó szeptember 1-től terheli a társaságokat. Az első ezzel kapcsolatos kötelezettség a december 20-i feltöltés lesz, az idei tört év adóját pedig két módszerrel is meg lehet majd állapítani.

A különadó a társasági adó alanyait terheli (kivéve egyebek mellett az alapítványt, a társadalmi szervezetet, az egyházat, a lakásszövetkezetet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet), mértéke az adóalap 4 százaléka. Nem kell különadót fizetniük az előtársaságoknak, és nem terheli ez a kötelezettség az evás vállalkozásokat sem, hiszen nem alanyai a társasági adónak. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy azoknak a társaságoknak, amelyek 2006. szeptember 15-ig kiléptek az evából, már számolniuk kell a különadóval. Szintén kalkulálni kell ezzel a kötelezettséggel az átalakuló és megszűnő társaságoknak, valamint azoknak is, amelyek az adóévtől eltérő üzleti év szerint adóznak.

Az adó alapja az adózás előtti nyereségnek az adott támogatással növelt (függetlenül attól, hogy pénzben vagy más formában történik az ellenérték nélküli átadás), de a kapott támogatással és a kapott osztalékkal csökkentett összege. Jövő év január 1-től - ha a parlament megszavazza az erre irányuló javaslatot - az adóalap csökkenthető lesz a kutatási és kísérleti fejlesztés közvetlen költségével, amely azonban nem tartalmazhatja a más belföldi illetőségű társas vállalkozástól, a külföldi vállalkozó belföldi telephelyétől közvetlenül vagy közvetve igénybevett kutatás-fejlesztési szolgáltatást, továbbá a kutatási és kísérleti fejlesztéshez igényelt, kapott támogatást. Csökkenthető lesz a különadó-alap a bejelentett részesedés értékesítésekor elszámolt árfolyamnyereséggel is, feltéve, hogy azt a vállalkozás az értékesítést megelőzően legalább két évig birtokában tartotta. Ugyanakkor növeli a különadó alapját a bejelentett részesedésre elszámolt értékvesztés, árfolyamveszteség és a részesedés kivezetésekor - kivéve az átalakulás miatt kivezetést - a bevételt meghaladóan elszámolt ráfordítás.

Feltöltési kötelezettség

A különadó a társasági adóhoz kapcsolódik ugyan, és a társasági adóbevallás részeként kell majd bevallani, de külön adónem, így külön adószámra kell befizetni. Erre az adónemre negyedévente adóelőleget kell fizetni, ugyanolyan rendszerben, mint a társasági adóra. Ez azt jelenti, hogy negyedévente azonos összegben, minden negyedévet követő hónap 20-áig kell megfizetni az adóelőleget, és 2006. december 20-ával már feltöltési kötelezettség is lesz. Ez a feltöltési kötelezettség ráadásul minden adóalanyra vonatkozik (társasági adó feltöltési kötelezettsége csak az 50 millió forint árbevételt elérő vállalkozásoknak van). A december 15-e után kapott költségvetési és uniós támogatást nem kell figyelembe venni a feltöltésnél.

Adószámítási módszerek 2006-ban

Tekintettel arra, hogy a különadóra vonatkozó szabályok már 2006. szeptember 1-től hatályosak, a vállalkozásoknak már ebben az évben lesz adminisztrációs teendőjük és fizetési kötelezettségük is. A 2006-ra vonatkozó különadót két módszer alapján lehet megállapítani, minden adózó a számára kedvezőbb megoldást választhatja, nem kell külön bejelentenie az adóhatóságnál, hogy melyik módszer mellett döntött. Amennyiben az egyik módszer szerint negatív lesz a különadó alapja, a másik módszer szerint pedig pozitív, a kedvezőbbet lehet választani, tehát nem kell adót fizetni.

A különbözet szerinti módszer lényege, hogy az éves beszámoló és az augusztus 31-re készített közbenső mérleg adatainak különbözete után kell megállapítani az adót. Az augusztus 31-el készített közbenső mérleget nem kell hitelesíttetni könyvvizsgálóval.

Az arányosítás módszere alapján az adót az adóév egészére számított adóalapnak a szeptember 1-jét követő időszakra eső 122 nappal arányos része után kell megfizetni.

KAPCSOLÓDÓ CIKK