A nyugdíjbiztosítóhoz is küldhető e-bevallás

Januártól lehetőség nyílik a nyugdíjbiztosítás egyéni nyilvántartásával kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatásra. Amennyiben az érintett a nyilvántartó lapokat meghatalmazott útján szeretné továbbítani, az elektronikus havi bevallás szabályaihoz hasonlóan az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező képviselője adatait köteles a nyugdíjbiztosítóhoz előzetesen bejelenteni.

A nyugdíjtörvény végrehajtási rendeletének tervezett módosítása értelmében a járuléknyilvántartás részét képező Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lapot (közismertebb nevén NYENYI lapot) a jövőben nem csak a biztosítottakról, hanem nyugdíjas munkavállalókról és a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) egyéni és társas vállalkozókról is vezetni kell. A nyugdíjbiztosítási igazgatóságok helyébe az átszervezés miatt az úgynevezett regionális igazgatóságok lépnek, így az adatszolgáltatást is a regionális igazgatóság felé kell majd teljesíteni.

Marad a nyomtatvány és a floppy is

A nyilvántartó lap adattartalma az eddigi gyakorlattal egyezően a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságon beszerezhető számítógépes programmal is előállítható. Ebben az esetben az adatszolgáltatási kötelezettséget számítógépes adathordozón (floppy) kell teljesíteni. A nyugdíjas egyéni vállalkozók, valamint azok a foglalkoztatók, akik öt főnél kevesebb biztosítottról szolgáltatnak adatot, az előírt nyomtatványon is beadhatják adataikat. Ebben az esetben a személyesen közölt információkat a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóság fogja elektronikusan rögzíteni. A floppyn történő adatszolgáltatás legnagyobb hátránya, hogy az ehhez szükséges számítógépes programot minden évben egy adatlap benyújtásával előzetesen igényelni kell. Az adatszolgáltatással kapcsolatos mulasztás, késedelem vagy a valóságtól eltérő adatszolgáltatással kapcsolatos felelősség akkor is a nyilvántartásra kötelezettet terheli, ha nevében, megbízása alapján a meghatalmazottja, illetve képviselője jár el.

Nyilvántartás beküldése az Ügyfélkapun keresztül

Az idei évre vonatkozó, 2007 tavaszán esedékes NYENYI adatszolgáltatási kötelezettség elektronikus ügyintézés keretében, a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer e célra kialakított szolgáltatásain keresztül is teljesíthető. Amennyiben valaki a nyilvántartó lapokat meghatalmazott útján szeretné a nyugdíjbiztosító felé továbbítani, akkor - az elektronikus havi bevallás szabályaihoz hasonlóan - az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkező képviselő adatait az ONYF által rendszeresített nyomtatványon előzetesen be kell jelenteni. Speciális szabály, hogy mind a nyomtatványt, mind pedig a meghatalmazás eredeti példányát az adatszolgáltatást megelőzően legalább 30 nappal kell a regionális nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz megküldeni. A meghatalmazás visszavonását, valamint az esetleges adatváltozást soron kívül be kell jelenteni.

A januártól bevezetett elektronikus adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges programot (NYENYI program) az ONYF internetes honlapjáról, a program működéséhez szükséges azonosító állományt pedig az ONYF elektronikus ügyintézési rendszeréből tölthetik le az érintettek. A nyilvántartó lapok beérkezéséről, illetve az ONYF általi befogadásáról, valamint - hibás adatok esetén vagy érvényes meghatalmazás hiányában - az adatszolgáltatás visszautasításáról mind a foglalkoztató, mind a meghatalmazott e-mail értesítést kap.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK