Mégis lesz munkáltatói adómegállapítás

2007.01.02. 15:46

A korábbi kormányzati tervekkel ellentétben mégsem szűnik meg a munkáltatón keresztül történő adóbevallás lehetősége. Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban született megállapodás alapján készült el a pénzügyi törvénycsomagnak az a nemrégiben elfogadott módosító javaslata, amely szerint a munkáltatók ismét vállalhatják dolgozóik adójának a megállapítását.

Az adóegyszerűsítés jegyében 2007. január elsejétől kezdődően megszüntette a munkáltatói adómegállapítás lehetőségét a parlament. Ez azt jelentette, hogy a 2006-ban megszerzett jövedelmek tekintetében kizárólag önadózás útján, vagy az APEH általi adómegállapítással teljesíthették volna a foglalkoztatottak a bevallási kötelezettségüket. Az elektronikus bevallásból eredő adminisztrációs terheket kívánta ily módon csökkenteni az előző kormány.

 

Januártól foglalkoztatói elszámolás 

A 2006 novemberében benyújtott pénzügyi törvénycsomag azonban előírta, hogy az adómegállapítás iránti kérelmeket nem csak az adóhatóságnál, hanem a munkáltatónál is előterjeszthetik majd a munkavállalók, ha nem kívánnak az önadózás lehetőségével élni. Az időközben elfogadott javaslat a foglalkoztatók kötelezettségévé tette, hogy a nyilatkozatot elektronikus űrlapon, március 12-éig továbbítsák az APEH felé.

A dolgozói kérelmek formai ellenőrzése és továbbítása azonban, egyes szakértői vélemények szerint bonyolultabb helyzet elé állítja a foglalkoztatókat, mint amit a korábban megszüntetett munkáltatói elszámolás elkészítése jelentett. Az OÉT-en ezért tárgyalták a munkáltatói adómegállapítás visszaállításának a kérdését. A háromoldalú megállapodáson alapuló módosításokat pedig meg is szavazta a parlament. A januártól hatályos új szabályokat pedig a 2006-os adóbevallások elkészítésénél is alkalmazni kell.

 

A régi-új bevallás feltételei

Januártól akkor lehet majd munkáltatói adómegállapítást kérni, ha dolgozó az APEH adómegállapítási feltételeinek megfelel és a személyi jövedelemadója megállapításához szükséges igazolásokat február 15-éig a munkáltatónak átadja. Nem zárja ki ugyanakkor a foglalkoztatói elszámolás lehetőségéből a munkahelyet változtatókat a törvény. A foglalkoztatón keresztül történő adóbevallást, a fentiektől eltérően akkor is lehet majd kérni, ha az adózó a munkáltatótól származó bevételei mellett kizárólag adóköteles társadalombiztosítási vagy családtámogatási ellátást, munkanélküli támogatást kapott az adott évben. Törvényi előfeltétel azonban ilyenkor, hogy a bevételek folyósítója maga a munkáltató volt. Ellenkező esetben az ellátásról szóló igazolásokat a munkáltatónak a nyilatkozattal együtt át kell adni. Adómegállapítási szempontból munkáltatónak kell tekinteni a társas vállalkozásokat és a polgári jogi társaságokat is a tagjaik tekintetében.

 

Fontos tudnivaló, hogy az adóköteles jövedelem meghatározásakor tételes költségelszámolásra, az igazolás nélkül elismerhető költségek kivételével, nem lehetséges, az adókedvezményeket pedig csak a március 20-ig átadott igazolások alapján lehet figyelembe venni.

 

Nem kötelező a feladatot vállalni

Az a magánszemély, aki nem kíván az önadózás lehetőségével élni, február 15-éig nyilatkozhat a munkáltatói adómegállapítás felől. Újdonság ugyanakkor, hogy a foglalkoztató nem köteles a személyi jövedelemadó megállapítására. Amennyiben ezt a feladatot nem vállalja, úgy csak a kérelem és az 1 százalékos rendelkező nyilatkozatok továbbításában köteles közreműködni. A munkáltatónak a bejelentést alaki szempontból felül kell vizsgálnia. Szükség esetén a magánszeméllyel történt egyeztetetés után ki kell javítani, majd március 12-éig az APEH által rendszeresített elektronikus űrlapon kell az adóhatósághoz továbbítani.

 

A február 15-éig munkahelyet változtatók az új munkáltatójuknál tehetnek nyilatkozatot, a korábbi helyen kapott jövedelemigazolást azonban mellékelten csatolniuk kell. A május 20-áig elkészített munkáltatói adómegállapítást június 10-éig elektronikus úton kell az APEH-hez továbbítani. Amennyiben az adóhatóság adóhiányt állapít meg, azt a magánszemélyeknek kell megfizetniük.

 

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK