A tavalyi bevallásokat is most kell elküldeni

2007.01.05. 7:15

Az idei évtől valamennyi foglalkoztatóra kiterjesztették az elektronikus havi bevallást, amelyet első alkalommal február 12-éig kell teljesíteni. Ekkor kell a januárra vonatkozó adatokat beküldeni. A cégtulajdonosok és a könyvelők azonban addig sem unatkozhatnak, a 2006-os adatszolgáltatást ugyanis utólag, havi bontásban elkészítve, legkésőbb február elejéig mindenkinek teljesítenie kell.

Az egyénekre lebontott, naprakész adó- és járuléknyilvántartás létrehozását még 2005 nyarán határozta el a parlament. Az adatbázis alapját a munkáltatók és a kifizetők havi bevallása és adatszolgáltatása adja, amelynek a fokozatos bevezetését tavaly áprilisban kezdték meg. Ettől az időponttól csak a legnagyobb adózóknak kellett elektronikus bevallást benyújtani, az idén januártól azonban már minden foglalkoztató köteles így tenni. Az új belépőket azonban a 2006-os évről, havi bontásban utólagos bevallási kötelezettség is terheli. Az internetes rendszer túlterheltségének elkerülése érdekében az utólagos bevallásokat néhány napos késleltetéssel kell a különböző adózói csoportoknak beküldeniük. Az éves bevallóknak főszabályként 2007. január 31-éig kell elektronikus úton havi bontásban bevallást, valamint összesített adatszolgáltatást beadniuk. A jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteknek (kkt-k, bt-k) 2007. február 5., a főállású egyéni vállalkozóknak pedig február 10-éig, illetve mivel ez munkaszüneti napra esik, február 12-éig van idejük az utólagos bevallásra. Figyelni kell arra is, hogy február 12-éig már a januári havi bevallásokat is be kell küldeni, így ezen a napon a késleltetés ellenére is torlódás várható.

Három különböző nyomtatványt kell használni

Akiknek az elektronikus bevallás idén januártól lett kötelező, a 06084 számú nyomtatvány segítségével kell a 2006-os évre szóló utólagos bevallást elkészíteniük. Az adóhatóság a kitöltési útmutatóban külön kiemeli, hogy abban az esetben, ha a foglalkoztató a havi bevallási rendszerhez 2006. július 17-e után, de szeptember 30-át megelőzően önként csatlakozott, úgy a 2006. január 1-je és a regisztráció közötti időszakra vonatkozó 06083-as számú nyomtatványt a regisztrációt (választást) követő hónap 12. napjáig kell benyújtania. Az egyéni vállalkozónak ellenben a saját személyére vonatkozó bevallási kötelezettségét a 06584 jelű nyomtatványon kell teljesítenie.

Bővülő adattartalom a jövőre nézve

Tavaly vezettték be az akkor még 125 ezer, idén januártól viszont már 131 ezer forintot elérő minimális járulékalapot. Amennyiben a dolgozó tényleges jövedelme ezt az összeget nem érte el, a foglalkoztatónak külön bejelentést kellett tennie az adóhatóság felé. Így mentesülhetett csak a járulékminimum utáni fizetés alól. A havi bevallás általánossá válásával a bejelentési kötelezettség januártól megszűnt, bővült ugyanakkor az adóhatósághoz küldendő adatok köre. A bevallásban ugyanis fel kell tüntetni a magánszemélyek TAJ-számát, nyugdíjas státuszát, a magán-nyugdíjpénztári tagdíjra vonatkozó (nyugdíjpénztári bevallást kiváltó) adatokat, valamint az alkalmi foglalkoztatás napjait, és az AM-könyvbe beragasztott közteherjegyek összegét is.

Mentesülés a havi bevallás alól

A munkáltatónak nem minősülő kifizetőnek csak azokról a hónapokról kell havi adó- és járulékbevallást benyújtania, amelyekben egy magánszemélynek adó- (adóelőleg-), vagy járulékalapot képező kifizetést, juttatást teljesített. A másodállású, azaz heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező egyéni vállalkozó is csak arról a hónapról köteles bevallást adni, amelyikben készpénzt vett ki, illetve az átalányadózást választó vagy az egyszerűsített vállalkozói adó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozó bevételt szerzett.

Amennyiben a társas vállalkozás kizárólag olyan társas vállalkozót foglalkoztat, aki egyidejűleg legalább 36 órás munkaviszonyban is áll, akkor a vállalkozásnak csak arról a hónapról kell bevallást készítenie, amelyikben a társas vállalkozó részére a személyes közreműködés címén járulék-, személyi jövedelemadó előleg-, százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás-alapot képező jövedelmet fizetett ki. Ugyanez a helyzet akkor is, ha a társas vállalkozó több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja. Ilyenkor ugyanis az érintett választása szerint, de csak az egyik jogviszony után kell járulékot fizetni. A másik társas vállalkozás ebben az esetben kizárólag arról a hónapról köteles bevallást benyújtani, amelyikben a személyes közreműködésre tekintettel mégis teljesített kifizetést. Amennyiben a foglalkoztatónak nem minősülő mezőgazdasági őstermelőnek a tárgyévet megelőző évben bevétele nem volt, ugyancsak mentesül az elektronikus bevallás benyújtása alól.

Farkas Katalin

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK