Szja kedvezmények

2002.07.02. 14:54

Az összevont adóalap a magánszemély által az adóévben megszerzett összes önálló és nem önálló tevékenységéből származó, valamint egyéb jövedelmének az összege. Az összevont adóalap után fizetendó adót az adótábla segítségével lehet kiszámolni. Az adókedvezmények együttes összege legfeljebb az összevont adóalap adójának erejéig terjedhetnek.

 

Ha az adózó olyan - adóterhet nem viselő - jövedelmet szerez, amelyet külföldön, vagy külföldön is adókötelezettség terhel és - nemzetközi egyezmény, vagy viszonossági gyakorlat eltérő rendelkezése hiányában - ezt a jövedelmet a belföldi adóköteles jövedelmekkel össze kell vonni, akkor a külföldön megfizetett adó az összevont adóalap után fizetendő adóba beszámítható. A beszámítás átlagos adókulcs alkalmazásával történik. A számított adót az összevont adóalappal elosztva kapjuk meg az átlagos adókulcsot (a hányadost két tizedre kerekítve kell meghatározni). A külföldön adózott jövedelmet meg kell szorozni az átlagos adókulccsal, s az így kapott összeggel kell a számított adót csökkenteni. Nemzetközi egyezmény vagy viszonosság hiányában a levonás nem haladhatja meg sem a külföldön igazoltan megfizetett adó forintra átszámított összegének, sem a számított adónak a 90 százalékát.

Amennyiben az adott ország vonatkozásában a kettős adózást kizáró egyezmény a fentiektől eltérően rendelkezik, akkor az említett szabályokat, korlátokat természetesen nem kell alkalmazni. (Pl. ha az egyezmény lehetővé teszi a külföldön adóztatható jövedelem beszámítását, az átlagos kulccsal számított adó akkor is levonható, ha az adott jövedelem külföldön adómentes volt.) Ha a kettős adóztatásról szóló egyezmény értelmében a külföldről származó jövedelem után belföldön nem kell adózni, akkor ezt a jövedelmet az adóbevallásban nem kell bevallani sem.

A külföldön megfizetett adót az MNB hivatalos, az év utolsó napján érvényes devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámítani. Ha az adót olyan pénznemben állapították meg, amely nem szerepel az MNB hivatalos deviza árfolyamlapján, akkor az MNB által közzétett, a megszerzés évének utolsó napján érvényes USA dollárban megadott árfolyamot kell figyelembe venni a forintra történő átszámításhoz.

Szja tv. 32. § (1)-(2) bek.

Előző
Következő