Szja kedvezmények

2002.07.02. 14:54

2004-től megváltozott, és meglehetősen bonyolulttá válik a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele. Az új lakásokhoz 15 millió forint hitelig, míg a használt lakások vásárlásához, felújításához kapcsolódó hitelhez 10 millió forintig jár adókedvezmény. Csökkent a kedvezmény összege is, új lakáshoz kapott hitelnél az éves törlesztőrészlet 40 százaléka, használt lakásnál vagy lakásbővítésnél, felújításnál 30 százaléka, de maximum évi 120 ezer forint igényelhető vissza.

Jövedelemkorlát

Az adózó jövedelmi viszonyai is befolyásolják a kedvezményt: csak évi 3,4 millió forintos jövedelemig jár a teljes az adó-visszaigénylési lehetőség, 4 millió forintig fokozatosan eltűnik, e fölött pedig egyáltalán nem vehető igénybe. Másként alakul azonban a jövedelemkorlát, ha az adóévben az adós házastársa vagy élettársa legalább hat hónapig gyesen van: ebben az esetben 4,4 millió forint jövedelmig lehet érvényesíteni a teljes adókedvezményt, s 5 millió forint a felső határ. További feltétel, hogy a gyesen lévő szülő a hitelszerződés szerinti ingatlan tulajdonostársa és egyben a kedvezményt érvényesítő adós adóstársa is legyen.

A fokozatos csökkentés az adójóváírás fokozatos csökkentéséhez hasonló módszerrel történik. A kiszámított adókedvezményt csökkenteni kell a 3,4 millió forint feletti (vagy gyesen lévő adóstárs esetén 4,4 millió forint) jövedelem 20 százalékát meghaladó részével.

Példával illusztrálva: az adóbevallást készítő magánszemély és házastársa 2001-ben új lakás vásárlásához vettek fel hitelt, amelynek havi törlesztőrészlete 35 000 forint. 2004-ben az adókedvezményt érvényesítő férj jövedelme 3,5 millió forint volt. Amennyiben jogosult lenne a teljes kedvezmény igénybevételére, akkor az évben befizetett törlesztőrészletek (35 000 x 12 = 420 000 Ft) 40 százalékát (168 000 Ft), maximum 120 000 forinot érvényesíthetne. Azonban jövedelme meghaladta a 3,4 millió forintot, így nem jogosult a teljes kedvezményre. A 120 000 forintból le kell vonni annak a 100 000 forintnak a 20 százalékát, amellyel meghaladta a jövedelem 3,4 millió forintot. Így az érvényesíthető kedvezmény: 120 000 - 20 000 = 100 000 forint.

Amennyiben azonban a feleség 2004-ben legalább hat hónapon keresztül gyesen volt és nemcsak adóstársa, hanem tulajdonostársa is férjének, a teljes adókedvezményt érvényesítheti a férj, hiszen jövedelme bőven 4,4 millió forint alatt van.

Érvényesítési idő

Fontos változás, hogy nem korlátlan ideig vehető igénybe adókedvezmény, hanem csak a hitel felvételének évében és további négy évig. Azok a gyermekes családok, akik nem jogosultak szocpolra (mert például nem új lakást vesznek vagy építenek, vagy nagyobb lakásba költöznek, de nincs három gyermekük), gyermekenként további egy évig igénybe vehetik a kedvezményt, ha a gyermek után családi pótlékra jogosultak. Például az a család, ahol két gyermek van és használt lakás vásárlásához vettek fel hitelt, hét évig jogosult adókedvezményre.

Átmeneti rendelkezésként, azok akik a korábbi szabályozás szerint adókedvezményre voltak jogosultak, 2004-ben és 2005-ben az új szabályok szerint ugyan, de az időbeli korlát figyelmen kívül hagyásával vehetnek igénybe azt, tehát hiába járt le az öt év 2003-ban, még további két évig jogosultak kedvezményre, ha az egyéb feltételeknek megfelelnek.

Kedvezmény csak egy adósnak, egy hitelre, egy ingatlan után

Megszűnt az adókedvezmény megosztásának lehetősége, egy hitel után az adóstársak közül csak az egyikük érvényesítheti azt. Továbbra is él az a korlát, hogy csak egy önálló ingatlan és egy hitelszerződés után vehető igénybe adókedvezmény. Az érvényesítéshez az adóbevallásban (vagy a munkáltatónak adott nyilatkozatban) fel kell tüntetni azt a települést, ahol az ingatlan található, az ingatlan helyrajzi számát, valamint ha van adóstárs, akkor valamennyi adóstárs adóazonosító számát. Továbbra is él az a szabály, hogy a hitelintézet igazolást állít ki az adókedvezményre jogosító törlesztőrészletről - ennek az igazolásnak is tartalmaznia kell a fenti adatokat.

Tekintettel arra, hogy a jövedelemkorlát nem családi jövedelemre vonatkozik, hanem csak az adókedvezményt érvényesítő magánszemélyre, érdemes odafigyelni arra, hogy a lakáshitelt úgy vegyék fel, hogy legyen adóstárs az a házastárs (élettárs) is, akinek 4 millió forintnál kevesebb az éves jövedelme, s ő érvényesítse a kedvezményt - ehhez nem szükséges, hogy tulajdonrésze is legyen az ingatlanban. (A tulajdonostársi minőség csak a gyesen lévők esetén követelmény a magasabb jövedelemkorlát érvényesíthetőségéhez.)

Szja tv. 38. §