Megszűnik a nyugdíjjárulék adókedvezménye

Nem a megállapodás alapján, illetve önkéntesen fizetett magánnyugdíjpénztári, önkéntes pénztári tagdíjak utáni adókedvezmény, hanem a kötelező nyugdíjjárulék és tagdíj után járó kedvezmény megszüntetését tervezi a kormány - értesült a Népszabadság.

Már a tavalyi adómódosítások során is felmerült, hogy meg fogják szüntetni a kötelezően fizetett társadalombiztosítási nyugdíjjárulék után járó adókedvezményt, ez a változás azonban nem került bele az elfogadott törvénybe. Jelenleg a számított adót csökkenti az adóbevallásban, illetve a munkáltatói és az azzal egyenértékű elszámolásban figyelembe vett jövedelemből kötelezően fizetett nyugdíjjárulék, a magánnyugdíjrendszer keretében - nem megállapodás alapján és nem kiegészítésként - fizetett tagdíj együttes összegének a 25 százaléka. A kedvezmény alapjául szolgáló összeget és a befizetett (levont) járulék és/vagy tagdíj összegét a foglalkoztató vagy a társadalombiztosítási szervezet által kiállított igazolás tartalmazza. Ezt a kedvezményt azonban jövőre már nem lehet igénybe venni.

Emelkedik azonban az önkéntes kölcsönös biztosító-pénztári befizetések kedvezménye, s külön preferálja az idei adótörvény-módosítás az egészségpénztári megtakarításokat. A hatályos szabályozás szerint az összevont adóalap adóját csökkenti az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba - nyugdíj-, egészség- vagy kiegészítő pénztár - az adóévben befizetett és jóváírt összeg 30 százaléka, de legfeljebb évente összesen 100 ezer forint. További 30 ezer forinttal növelten érvényes - utoljára az öregségi nyugdíja megállapításának évében - a kedvezmény azokra a magánszemélyekre vonatkozóan, akik 2020. január 1-je előtt töltik be a jogszabályok alapján rájuk vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

Amennyiben jövőre az adózó (vagy munkáltatója) önkéntes nyugdíjpénztárba és önkéntes egészségpénztárba is teljesít befizetést, akkor nem 100, illetve 130 ezer forint kedvezményt érvényesíthet a bevallásában, hanem 20 ezer forinttal többet, azaz 120 ezer, illetve 150 ezer forintot.

Külön kedvezménnyel honorálja az adóhatóság, ha az adózó legalább 24 hónapra leköti az egészségpénztári egyéni számláján lévő összeg általa meghatározott részét. A kedvezmény a lekötött számlakövetelés 10 százaléka, maximum azonban évi 100 ezer forint (akik 2020 előtt betöltik a nyugdíjkorhatárt, 130 ezer forint kedvezményt érvényesíthetnek.

Az önkéntes pénztárakba adómentesen fizethető munkáltatói hozzájárulás a minimálbér 130 százalékára, azaz 68 900 forintra nő, ha munkáltató önkéntes egészségpénztárba és nyugdíjpénztárba vagy önsegélyező pénztárba is teljesít befizetést a dolgozójának.