Nyugellátások, nyugdíjszolgáltatások

2002.10.30. 13:06

Tizenharmadik havi nyugdíjra jogosult az, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napján, valamint a folyósítás hónapjában a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó nyugellátásban részesül (kivéve ideiglenes özvegyi nyugdíj. A tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik a tárgyév november hónapra járó nyugellátás összegével. A tizenharmadik havi nyugdíjat a jogosultak részére évente két egyenlő részletben - legkésőbb május, illetve november hónapban - kell folyósítani.