Munkanélküli ellátások

2002.11.18. 12:32

Nyugdíj előtti munkanélküli-segélyt kell a munkanélkülinek megállapítani, ha

  • a kérelem benyújtásának időpontjában a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik,
  • legalább 140 napon át munkanélküli-járadékban részesült, és a munkanélküli-járadék folyósítása időtartamát kimerítette,
  • a munkanélküli-járadék folyósításának kimerítését követően három éven belül betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárnál 5 évvel kevesebb életkort,
  • rendelkezik az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel,
  • és részére megfelelő munkahely biztosítására nincs kilátás,
  • vállalja, hogy a munkaügyi központtal együttműködik.

A nyugdíj előtti munkanélküli-segély összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 százalékával. A nyugdíj előtti munkanélküli-segélyt a kérelem benyújtását követő naptól kell folyósítani.

Szüneteltetni kell a nyugdíj előtti munkanélküli-segély folyósítását

  • a keresőtevékenység időtartamára,
  • kilencven napra, ha a munkanélküli az ellátással kapcsolatos változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztotta.
  • ha a munkanélküli az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget a mulasztás időtartamára.

Ha a munkanélküli a segély folyósítása alatt alkalmi munkaviszonyt létesít, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély havi összegét az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munka napjaira jutó összeggel csökkentetten folyósítják.

Megszüntetik a nyugdíj előtti munkanélküli-segély folyósítását, ha a munkanélküli kéri, vagy öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra szerzett jogosultságot.