Munkanélküli ellátások

2002.11.18. 12:32

A munkanélküli részére (ideértve a pályakezdő munkanélkülit is) a munkanélküli-járadék megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől a munkaügyi központhoz történő oda- és visszautazást, valamint a munkaügyi központ által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni.

Keresetpótló juttatásban részesülhet az a munkanélküli, aki álláskereső klubban, illetve intenzív álláskeresést elősegítő foglalkozásokon vesz részt. A juttatást munkaügyi központok a szolgáltatás igénybevételének időtartamára folyósítják, amennyiben az a 15 napot, intenzív álláskeresésnél pedig az 5 napot eléri. Egy évben maximum 90 napra folyósítható a fenti jogcímen keresetpótló juttatás, amelynek összege a munkanélküli járadéknak a juttatás iránti kérelem benyújtása időpontjában érvényes alsó határa. Pályakezdő munkanélküli részére a fentiek szerint meghatározott összeg 20-40 százalékában állapítható meg a juttatás. A juttatást a szolgáltatás igénybevételének igazolását követően folyósítják.