Diplomások foglalkoztatását segíti a munkaügyi tárca

2005.04.07. 7:19

A Munkaügyi Minisztérium pályázatot hirdetett a humántőke-igényes szektorokban munkahelyteremtő beruházások támogatására. A kizárólag hazai forrásból finanszírozott, vissza nem térítendő támogatással elsősorban a diplomás fiatalok foglalkoztatását kívánják elősegíteni.

A Munkaerőpiaci Alap foglalkoztatási alaprészéből 200 millió forintos keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére. A támogatás az úgynevezett humántőke-igényes gazdasági ágazatokban megvalósítandó, viszonylag kevés tárgyi eszköz beszerzésével járó munkahelyteremtő beruházásokhoz kérhető, ha jelentős számú, főképp kvalifikált munkaerő, többek között diplomás fiatal tartós foglalkoztatását teszi lehetővé.

Kizárólag azok a belföldi székhelyű cégek, egyéni vállalkozók pályázhatnak, akik információ-technológiai, pénzügyi- számviteli- üzletviteli szolgáltató, tanácsadó illetve telefonos ügyfélszolgálati profillal rendelkeznek. A támogatható tevékenységi körök részletezését a pályázati útmutató 1. számú melléklete tartalmazza.

Támogatás a legalább 5 munkahely létesítését célzó, legkésőbb november 15-ig befejezendő beruházásokra kérhető, ha a szükséges hatósági engedélyek is rendelkezésre állnak. A pályázónak az új munkahelyek esetében legalább 5 éves foglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia. A támogatás kizárólag olyan munkavállalók foglalkoztatásához igényelhető, akik tekintetében a beruházó más Munkaerőpiaci Alapból finanszírozott támogatásban nem részesül. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, a családtag ápolását követően munkát keresők esetében azonban nincs akadálya a járulékkedvezmény és a pályázati összeg együttes igénylésének.

Támogatásként az új munkahelyen foglalkoztatott munkavállaló -legfeljebb havi 200 000 forintos - bérköltségének és járulékterheinek az 50 százaléka kérhető. Ez a mérték a regisztrált munkanélküliek esetében további 10 százalékkal emelkedik. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a támogatás arányosan igényelhető.

A pályázati dokumentáció munkaügyi központokban és azok kirendeltségein vehető át, de a minisztérium internetes honlapjáról is letölthető. A kérelmeket a beruházás helye szerinti munkaügyi központokhoz lehet benyújtani április elsejétől augusztus végéig. A beruházás, valamint a létszámfelvétel a benyújtás napját követő naptól a pályázó saját kockázatára megkezdhető. A beérkezett pályázatokról a munkaügyi miniszter havonként hoz döntést. A döntése során előnyben részesíti azokat a beruházásokat, amely kvalifikált (diplomás, nyelvtudással, számítástechnikai ismeretekkel, piacképes szakképzettséggel rendelkező) munkaerő foglalkoztatását célozza meg. További előnyt jelent a munkahelyek minél nagyobb száma, a munkanélküliek magasabb aránya, illetve a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete. A kedvezményezett a támogatást jegybanki alapkamattal növelten köteles visszafizetni, ha a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi.