Újabb kedvezmények a munkanélküliség csökkentésére

2005.07.15. 7:27

A parlament a közelmúltban fogadta el azt a munkanélküliség csökkentését célzó törvénycsomagot, amely az álláskeresési járadék bevezetéséről, az alkalmi munkavállalás kiszélesítéséről, a pályakezdők START-kártyás kedvezményes foglalkoztatásáról, valamint a prémiumévek program kiterjesztéséről szól.

Álláskeresési járadék

Munkanélküli járadékot november elsejétől az úgynevezett álláskeresési járadék váltja fel. Ezzel egyidejűleg a munkanélküliség fogalma helyett a vonatkozó jogszabály az álláskereső fogalmát használja majd. Ennek meghatározásakor külön ki kell emelni, hogy álláskeresőnek - az egyéb feltételek fennállása esetén is- csak az a személy tekinthető, aki aktívan keres munkát és ennek érdekében a munkaügyi központtal úgynevezett álláskeresési megállapodást köt. Az álláskeresőnek gyakrabban számot kell majd adnia arról, hogy mit tett a sikeres elhelyezkedése érdekében. A megállapodás részletes szabályait a munkaügyi miniszter határozza meg.

Álláskeresési járadék illeti meg a jövőben azt a személyt, aki álláskereső, az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap munkaviszonnyal rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, és munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az illetékes munkaügyi központ sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. Egy nap járadékfolyósításhoz továbbra is 5 nap munkaviszonyban töltött idő szükséges, így az álláskeresési járadék folyósításának legrövidebb ideje 73 nap lesz, a leghosszabb ideje azonban továbbra is 270 nap marad.

A törvénymódosítás miniszteri indokolása szerint a gyakorlati tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a munkanélküliség első hónapjaiban nagyobb az esély az elhelyezkedésre, ezért a járadék folyósításának az idejét két szakaszra bontják. Az első szakaszban (ez a folyósítási idő fele, de legfeljebb 91 nap) a járadék összege megegyezik a korábbi átlagkereset 60 százalékával (de nem lehet kevesebb a minimálbér 60 százalékánál, ugyanakkor nem haladhatja meg a minimálbér 120 százalékát sem). A második szakaszban, azaz a hátralévő folyósítási időben (amely legfeljebb 179 nap) minden álláskeresőt egységesen a minimálbér 60 százalékának megfelelő összegű járadék illeti meg. A járadékfolyósítás mellett - alkalmi munkavégzés kivételével - keresőtevékenység továbbra sem folytatható.

Az álláskeresést ösztönzi az a rendelkezés, amelynek értelmében, a járadékban részesülő személy, ha a járadék folyósításának ideje alatt határozatlan időtartamú, teljes vagy legalább napi négy órás munkaidejű munkaviszonyt létesít, a fennmaradó időre járó járadék felének az egyösszegű megfizetését kérheti.

Vállalkozóvá válás esetén nem csak a munkanélküli járadékban, hanem az újonnan bevezetendő álláskeresési járadékban és a 2006. január elsejétől folyósítható vállalkozói járadékban részesülő személy is igényelhet a jövőben állami támogatást.

A nyugdíj előtti munkanélküli segélyt az álláskeresési segély váltja fel, amelyre azok jogosultak, akik esetében az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb öt év hiányzik, legalább 140 napon át álláskeresési járadékban részesültek és az álláskeresési járadék folyósításának az időtartamát kimerítették. Segélyt igényelhetnek azok is, akik legalább 180 napig álláskeresési járadékban részesültek és a járadék folyósítási idejének a kimerülése után sem találtak munkát. Segélyre jogosultak továbbá azok, akik az álláskeresővé válást megelőző négy éven belül legalább 200 nap munkaviszonnyal rendelkeznek, de álláskeresési járadékra nem jogosultak.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK