Júliustól több a szakmunkásbér 50 év felett

2006.02.24. 7:11

A szakképzettség alapján járó, a minimálbérnél 5-10 százalékkal magasabb garantált bérminimumot júliustól kell alkalmazni, az viszont eddig nem volt egyértelmű, hogy az 50 év feletti dolgozókra mikortól érvényesül ez a szabály. A Magyar Közlönyben tévesen jelent meg a jogszabályszöveg, amelyet a foglalkoztatási tárca kérésére nemrégiben javítottak ki.

A 2006-os évre vonatkozó minimálbért, illetve az újonnan bevezetett garantált bérminimumot a 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szabályozza. Tekintettel arra, hogy a jogszabály értelmezésével több munkáltatónak problémája volt, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium jogi főosztálya tájékoztatót tett közzé az egységes jogalkalmazás érdekében.

A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképesítést igénylő munkakörökben foglalkoztatott munkavállalókat illeti meg. (Egyaránt vonatkozik ez a gimnáziumot, szakközépiskolát, szakiskolát vagy szakmunkásképzőt végzettekre, és azokra a munkavállalókra is, akik nem iskolai rendszerű képzésben szereztek valamilyen OKJ-s szakképesítést).

A munkavállaló által betöltött munkakört, a munkakörhöz tartozó feladatokat, a betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget jogszabály, ennek hiányában a munkáltató határozza meg. Ezért, ha jogszabály másként nem rendelkezik, a munkáltató dönti el, hogy melyik munkakör igényel legalább középfokú végzettséget, illetve szakképzettséget. A garantált bérminimum megállapításának feltétele, hogy a munkavállaló, igazolható módon rendelkezzen azzal a végzettséggel, illetve szakképesítéssel, amelyet a jogszabály vagy a munkáltató megkíván, valamint a munkakör ellátásához szükséges legyen az adott végzettség. Ebből következően, nem kell garantált bérminimumot fizetni annak a dolgozónak, aki rendelkezik ugyan szakképesítéssel, a munkaköréhez azonban ezt nem kell használnia (például lakatos, de segédmunkásként dolgozik egy építkezésen).

A gyakorlati idő hossza a garantált bérminimum mértékét befolyásolja. Azok a munkavállalók, akik nem rendelkeznek 2 év gyakorlati idővel, a minimálbér 105 százalékára, azaz 65 625 forintra, míg a legalább 2 éves gyakorlati időt igazoló dolgozók a minimálbér 110 százalékára, azaz 68 750 forintra jogosultak július 1-jétől.

A végzettséget iskolai végbizonyítvánnyal vagy oklevéllel, a gyakorlati időt pedig munkaszerződéssel, működési bizonyítvánnyal (esetleg munkakönyvvel), vagy más hitelt érdemlő módon lehet igazolni. Ez utóbbit a jogszabály nem részletezi, így a felekre bízza, hogy mit fogadnak el igazolásként.

Egyes ágazatokban, a garantált bérminimum - gyakorlatilag az évközbeni fizetésemelés - biztosítása komoly problémát jelenthet, így valószínűsíthető, hogy a munkáltatók élni fognak azzal a lehetőséggel, amit a Munka Törvénykönyve a 144. § (6) bekezdésében kibúvóként biztosít. Eszerint a munkáltatói érdekképviselet és a szakszervezet által kötött kollektív szerződés a garantált bérminimum mértékétől eltérhet, mégpedig lefelé is. A törvényszöveg szerint ugyanis a kollektív szerződésben megállapított, garantált bérminimum a minimálbérnél alacsonyabb nem lehet.

A garantált bérminimumra vontakozó, valamennyi szabályt alkalmazni kell  a közszférában foglalkoztatott közalkalmazottakra és közszolgálati jogviszonyban álló dolgozókra is.

50 év feletti munkavállalók

Az 50 év feletti munkavállalók - tekintet nélkül arra, hogy rendelkeznek-e gyakorlati idővel vagy sem - a magasabb, 68 750 forintos bérminimumra jogosultak. Náluk sem lehet azonban figyelmen kívül hagyni a munkakör betöltéséhez megkívánt végzettséget, illetve szakképesítést. Gyakorlati időt azonban igazolniuk nem kell.

A tájékoztató kiadásával egyértelművé vált a jogszabály időbeli alkalmazhatósága is. A rendelet 4. §-át, azaz a garantált bérmdinimumra vonatkozó, valamennyi szabályt - köztük az 50-dik életévüket betöltött munkavállalók garantált bérminimumára vonatkozó rendelkezéseket is - 2006. július 1-től kell alkalmazni. Ha a dolgozó július 1-jén, vagy azt megelőzően betölti az 50-dik életévét és a jogszabály által megkívánt középiskolai végzettséggel, illetve szakképzettséggel rendelkeznik, s ez munkaköre ellátásához is szükséges, július 1-től garantáltan legalább 68 750 forintot kell, hogy keressen. Akik 2006. július 1-jét követően töltik be 50-dik életévüket, az életkor elérését követő naptól lesznek jogosultak a garantált bérminimumra.

(A helyesbített jogszabály szövege a Magyar Közlöny 2006. február 7-én megjelent, 13. számának 986. oldalán olvasható.)

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK