Álláskeresési juttatást kaphatnak a munkanélküliek

A foglalkoztatási törvény 2003. július 1-jével új ellátásként bevezette az álláskeresést ösztönző juttatást a munkanélküli járadék folyósítását követő időre. Az ellátás érdekeltté teszi a munkanélküli-járadékot kimerítő állástalanokat az álláskeresésben és a munkaügyi központokkal való további együttműködésben.  

Az új típusú ellátás érdekeltté teszi a munkanélküli-járadékot kimerítő állástalanokat az álláskeresésben és a munkaügyi központokkal való további együttműködésben. Az álláskeresést ösztönző juttatás bevezetésével három fokozatú munkanélküli-ellátási rendszer épült ki:

  1. a munkanélküli-járadék kötelező járulékfizetés alapján,
  2. az álláskeresést ösztönző juttatás a járadékot kimerítő munkanélkülieknek,
  3. a nyugdíj előtti munkanélküli-segély az öregségi nyugdíjkorhatárhoz közel állóknak.

Álláskeresést ösztönző juttatásra az jogosult,

  • aki munkanélküli,
  • a munkanélküli-járadékot legalább 180 napra állapították meg neki, de folyósítását már megszüntették, és ezt követően nem jogosult munkanélküli-járadékra vagy nyugdíj előtti munkanélküli-segélyre,
  • rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, valamint táppénzben nem részesül, és
  • a munkanélküli-járadék folyósítása és az azt követő időszak alatt is együttműködött a munkaügyi központtal és megfelelő munkahelyhez jutása ennek ellenére sem volt megoldható, és
  • álláskeresést ösztönző juttatás iránti kérelmét a munkanélküli-járadék folyósításának a megszüntetését követő harminc napon belül benyújtja.

Ha a munkanélküli részére legalább 180 napi járadék-folyósítást állapítottanak meg, az erről szóló határozatban automatikusan tájékoztatni kell arról, hogy a jogszabályi feltételek mellett álláskeresést ösztönző juttatást igényelhet. A határozatnak tartalmaznia kell azt is, hogy a munkanélküli a mellékelt nyilatkozat kitöltésével, és 15 napon belüli visszaküldésével tájékoztatja a kirendeltséget arról, hogy vállalja-e a jogszabályban előírt együttműködési kötelezettség teljesítését.

Az álláskeresést ösztönző juttatás összege az öregségi nyugdíjminimum 85 százaléka, amely 180 napra folyósítható. Az a munkanélküli, aki már elmúlt 45 éves, 270 napig kaphatja a támogatást. A folyósítás kezdő napja a munkanélküli-járadék folyósításának megszüntetését követő nap.

Az álláskeresést ösztönző juttatás társadalombiztosítási és nyugdíjjárulék-köteles, és egészségügyi hozzájárulást is kell fizetni utána.

A munkanélküli az álláskeresést ösztönző juttatás feltételeként szabott együttműködési kötelezettségnek akkor tesz eleget, ha a munkaügyi központ kirendeltségével ún. álláskeresési megállapodást köt, és az abban foglaltakat teljesíti.

A megállapodást még a munkanélküli járadék folyósítási ideje alatt kell megkötni, a folyósítás várható lejártát megelőzően legalább 90 naptári nappal Ha a munkanélküli-járadék folyósítását keresőtevékenység vagy támogatott képzés igénybevétele miatt szüntették meg, a megállapodást legkésőbb az álláskeresést ösztönző juttatás iránti kérelem benyújtásáig kell megkötni. Akinek a munkanélküli-járadéka - az időtartam kimerülése miatt -  2003. szeptember 30. előtt szűnik meg, átmeneti szabályként az álláskeresési ellátás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg is köthet együttműködési megállapodást.

Az együttműködés a tartalmát illetően szélesebb körű, mint a munkanélküli járadék folyósítási idejére előírt általános együttműködési kötelezettség, a konkrét szabályokat azonban az egyedi megállapodások tartalmazzák. Általánosságban rögzíthető azonban, hogy az álláskeresőnek a kirendeltségen az előre rögzített időpontokban, de legalább havonta jelentkeznie kell. Önállóan is meg kell kísérelnie a munkahelykeresést (pl. munkahelyek személyes felkeresése, pályázati felhívásokra történő jelentkezés, álláshirdetésekre történő jelentkezés stb.) és ennek megtörténtét időszakonként köteles igazolni. A munkaügyi központ által felajánlott szolgáltatásokat a munkanélküli köteles igénybe venni, az általa szervezett rendezvényeken (állásbörze, képzési börze, pályaválasztási kiállítás, álláskereső klub stb.) pedig köteles részt venni.

A munkaügyi központ a munkanélkülivel legalább havonta, közösen értékeli az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulását és mérlegelik a megállapodás tartalmának esetleges módosítását.

Az együttműködési megállapodás alapján lehetőség van arra, hogy a munkanélküli részére az ellátás megállapításával, valamint az együttműködési kötelezettség teljesítésével kapcsolatos helyi utazási költségeit megtérítsék. E körben legfeljebb havi 10 utazási alkalom (5-5 oda- és visszautat) térítése biztosítható.