Minden h�szezredik eur� hamis

2006.01.13. 16:47

�vek �ta stabil szinten �ll a forgalomb�l kivont eur�bankjegyek sz�ma, ami kedvez� adat a haszn�latban l�v� val�di bank�k folyamatosan n�vekv� mennyis�ghez viszony�tva.

Tavaly �sszesen 579 ezer hamis eur�bankjegyet vontak ki a forgalomb�l - k�z�lte p�nteken az Eur�pai K�zponti Bank (EKB). Ez valamivel kevesebb, mint a 2004-ben tal�lt 594 ezer darab. Az el�z� esztend� m�sodik fel�ben az el�z� f�l�vi 293 ezerr�l 286 ezerre m�rs�kl�d�tt a kivont hamis�tv�nyok sz�ma. Tavaly �v v�g�n �sszesen 10,4 milli�rd darab erur�bankjegy volt forgalomban, �gy minden 17 962 haszn�latban l�v� bank� jut.

A hamis�t�k kor�bban az 50 eur�st m�solt�k a leggyakrabban. Az el�z� �v m�sodik fel�ben viszont. jelent�sen megemelkedett a hamis 20 eur�s bankjegyek ar�nya, k�zben az 50 �s a 100 eur�s hamis c�mletek� cs�kkent. A hamis 20 eur�s �s az 50 eur�s bankjegyek egy�ttesen az �sszes forgalomban l�v� hamis bankjegy 84 sz�zal�k�t tett�k ki 2005. m�sodik f�l�v�ben.

Nem v�ltozott �rdemben tavaly annak megoszl�sa, hol tal�lt�k a�hamis bankjegyeket: a m�sodik f�l�vben az els�h�z hasonl�an a hamis bankjegyek 97 sz�zal�k�t az eur��vezeten bel�l fedezt�k fel; tov�bbi 1 sz�zal�kra az eur��vezeten k�v�li uni�s tag�llamok ter�let�n bukkantak; a fennmarad� 2 sz�zal�k pedig az Eur�pai Uni�n k�v�lr�l, els�sorban az uni�val szomsz�dos orsz�gokb�l ker�lt ki.

Az EKB hamis�tv�nyokr�l sz�l� k�zlem�ny�ben felh�vja a k�zv�lem�ny figyelm�t arra, hogy lehet�leg mindenki ellen�rizze a birtok�ba ker�l� bankjegyek val�dis�g�t. Ha valakiben k�tely �bredne egy bankjegy val�dis�g�t illet�en, akkor �rdemes a gyan�s bankjegyet �sszehasonl�tani egy eredetivel. Az EKB meg�t�l�se szerint a hamis eur�bankjegyekett k�nnyen meg lehet k�l�nb�ztetni a val�diakt�l a "tapintsuk meg - vegy�k szem�gyre - mozgassuk meg" mott�ra alapul� pr�ba seg�ts�g�vel.

Giczi J�zsef

KAPCSOLÓDÓ CIKK