Dr�gulhatnak az eur� �s a forint alap� hitelek

2006.03.07. 7:17

Az eur�hitelek k�lts�gei n�vekedhetnek, a sv�jci frank alap�ak� viszont nem v�ltoznak az Eur�pai K�zponti Bank (EKB) cs�t�rt�ki kamatemel�se miatt - �ll�tja Vojnits Tam�s, az OTP Bank vezet� elemz�je. Hossz� t�von azonban a forinthiteleket is dr�g�bb� teheti az eur�kamatok n�veked�se. R�ad�sul a gyeng�l� forint �rfolyam is�n�veli a t�rleszt�r�szletek nagys�g�t.

Emelkedhetnek az eur�hitelek t�rleszt�r�szletei az EKB cs�t�rt�ki kamatemel�se nyom�n - mondta az [origo]-nak Vojnits Tam�s, az OTP Bank vezet� elemz�je. Szerinte a hitelek kamatai n�vekedhetnek a d�nt�s hat�s�ra, az eur� forintban sz�molt �rfolyam�t azonban, v�rhat�an nem m�dos�tja. A forint �rfolyama egy�bk�nt gyeng�lt az elm�lt heti kamatd�nt�s �ta, a r�gi�s deviz�kkal egy�tt, �s kedden m�r 255 forint felett is kereskedtek az eur�val.

Az eur� alap� k�tv�nyek kamatainak emelked�se n�veli az eur� �rfolyam�t a t�le f�ggetlen deviz�khoz k�pest, de a kamatv�ltoz�s nem szokott hat�st gyakorolni a r�gi� eur�hoz k�t�d� deviz�inak �rfolyam�ra - magyar�zza az OTP Bank vezet� elemz�je.

Az EKB kamatemel�se azonban n�velheti az eur�ban felvett hitelek kamatait is- �ll�tja Vojnits Tam�s.�A hitelek terheinek n�veked�se azonban jelent�s m�rt�kben f�gg a hitelez� bank �zletpolitik�j�t�l is az elemz� szerint. A kamatemel�se ugyan minden bank sz�m�ra egyar�nt dr�g�bb� teszi az eur�forr�sokat, �m bankonk�nt �s hitelenk�nt elt�rhet a t�rleszt�r�szlet emelked�s�nek ideje �s nagys�ga.

A bankok ugyanis �zle-tpolitik�jukt�l �s terjeszked�si terveikt�l teszik f�gg��, hogy mennyit v�llalnak magukra �s mennyit terhelnek �gyfeleikre ilyen esetekben. Vojnits Tam�s tapasztalatai szerint a bankok a kisebb piaci kileng�sek k�vetkezm�nyeit magukra szokt�k v�llalni, a hossz� t�v� trendek�t viszont nem.

Az OTP Bank vezet� elemz�je szerint az EKB cs�t�rt�ki kamatemel�se egy hossz� t�v� tendencia r�sze. Az EKB ugyanis a k�zelm�ltban egyszer m�r emelte 0,25 sz�zal�kkal ir�nyad� kamat�t �s elemz�k f�l�ven bel�l m�g egy, vagy k�t hasonl� l�p�st v�rnak, ha tov�bbra is fennmarad a gazdas�gi n�veked�s temp�ja az eur�z�na orsz�gaiban.

Szerinte az EKB kamatd�nt�se egy�ltal�n nem �rinti a sv�jci frankban elad�sodottakat. Az ugyanis sem a sv�jci deviza kamataira, sem �rfolyam�ra nem gyakorol hat�st.

A forinthitelek k�lts�geit azonban, hossz� t�von megn�velheti az eur�forr�sok kamatainak n�veked�se - figyelmeztet az OTP Bank vezet� elemz�je. Az eur�kamatok n�veked�se ugyanis cs�kkenti a k�l�nbs�get a forint �s az eur� alap� hitelek k�z�tt. Ez �nmag�ban akad�lyozza a forintkamatok cs�kkent�s�t, hosszabb t�von pedig ak�r a kamatn�veked�shez is vezethet.

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK