Magas hozmot �rtek el a nyugd�jp�nzt�rak

2006.03.09. 7:55

Az infl�ci�n�l j�val magasabb hozamot �rtek el az ut�bbi �t��vben a mag�nnyugd�jp�nzt�rak. Els�sorban a kis tagl�tsz�m� p�nzt�rak gazdag�tott�k tagjaikat, �m a nagyok k�z�l az OTP Bank �s az Aegon p�nzt�rai� is sz�p eredm�nyt �rtek el.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete jogszab�lyi k�telezetts�g�nek eleget t�ve m�rcius 8-�n nyilv�noss�gra hozta a mag�n-nyugd�jp�nzt�rak tavalyi brutt� �s nett�, valamint a 2001-2005. �vekre vonatkoz� �tlagos �ves hozamait. Az �tlagos �ves hozamokat a p�nzt�rak a 2001-2005. �vek p�nzt�ri szint� nett� �ves hozamaik alapj�n, m�rtani �tlagak�nt sz�molt�k ki. A p�nz�gyi hat�s�g �sszesen 19 nyugd�jp�nzt�r mag�np�nzt�ri �g�nak hozamait k�z�lte.

M�g a fogyaszt�i �rak emelked�se tavaly 3,6 sz�zal�k volt, az ut�bbi �t �v m�rtani �tlaga pedig a fel�gyelet sz�m�t�sai�szerint 5,22 sz�zal�kot tett ki, addig a p�nz�tarak z�me �t �v alatt �vi 3-5 sz�zal�kkal, tavaly pedig 9-14 sz�zal�kkal�magasabb hozamot �rt el a p�nzroml�s �tem�n�l.

A fel�gyelet �ltal gy�jt�tt �s k�zz�tett adatok alapj�n tavaly a legmagasabb hozamot a Dimenzi� Mag�nnyugd�jp�nzt�r �rte el. A p�nzt�r brutt� hozama 16,07 sz�zal�k, nett� hozama 15,82 sz�zal�k volt. A m�sodik legjobb hozamot az OTP Mag�nnyugd�jp�nzt�r produk�lta. A legnagyobb magyar kereskedelmi bank nyugd�jp�nzt�r�nak 15,00 sz�zal�k brutt� �s 14,11 sz�zal�k nett� hozama alakult ki.

A harmadik �s negyedik legnagyobb hozamot tavaly az Aegon Magyarorsz�g Nyugd�jp�nzt�r �s a Honv�d �nk�ntes �s Mag�nnyugd�jp�nzt�r mag�np�nzt�ri �ga termelte az el�z� esztend�ben. A biztos�t� p�nz�ra brutt� 14,95 sz�zal�k �s nett� 13,86 sz�zal�k hozamot �rt el, a honv�ds�gi kassza pedig brutt� 14,18 sz�azl�k �s nett� 13,61 sz�zal�k hozamot produk�lt.

Tavaly a legalcsonyabb hozamot a Quaestor Orsz�gos Mag�nnyugd�jp�nzt�r produk�lta. A p�nzt�r brutt� hozama 7,87 sz�zal�k, nett� hozama 7,44 sz�zal�k volt. A p�nzt�rak az el�z� esztend�ben gyakran alacsonyabb hozamot �rtek el, mint az a portfoli�, aminek hozam�hoz viszony�tj�k eredm�nyeiket

�t �v �tlag�t tekintve a legmagasabb hozamot az �let�t Els� Orsz�gos Nyugd�jp�nzt�r mag�np�nzt�ri �g �rte el 10,24 sz�zal�kos hozammal. A m�sodik legjobb hozamot a Honv�d �nk�ntes �s Mag�nnyugd�jp�nzt�r mag�np�nzt�ri �g termelte a kezelt vagyon �tlagosan �vi nett� 10,17 sz�zal�kos gyarap�t�s�val.

T�z sz�zal�k feletti, pontosan 10,17 sz�zal�kos nett� �tlaghozamot produk�lt a Dimenzi� Mag�nnyugd�jp�nzt�r az ut�bbi �t �vben. Emellett �vi 10 sz�zal�kot megk�zel�t� �tlaghozamot �rt el a Vasutas Nyugd�jp�nzt�r �s a Villamosenergia-ipari T�rsas�gok Nyugd�jp�nzt�r�nak mag�np�nzt�ri �ga. Azok hozama ugyanis 9,94 illetve 9,88 sz�zal�k volt. Tov�bbi hat p�nz�r hozott m�g 9 sz�l�k feletti hozamot tagjainak.

M�g az �t �v �tlag�ban a leggyeng�bb eredm�nyt felmutat� Winterthur Nyugd�jp�nzt�r mag�np�nzt�ri �g�nak 7,34 sz�zal�kos nett� �tlaghozama is 2,12 sz�zal�kkal nagyobb volt az id�szak 5,22 sz�zal�kot kitev� �tlagos infl�ci�j�n�l. A p�nzt�rak viszont tavaly gyakran alacsonyabb hozamot �rtek el, mint az �ltaluk meghat�rozott befektet�si portfoli�, aminek hozam�hoz viszony�tj�k eredm�nyeiket.

Giczi J�zsef

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK