Egyre t�bb bankn�l van nyugd�jsz�mla

2006.05.02. 13:12

M�ra m�r �t bank �s egy br�kerc�g k�n�lja a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla (nyesz) szolg�ltat�st az �ngondoskod� �gyfelek sz�m�ra. A hitelint�zetek �vatosan nyilatkoznak a piac v�rhat� m�ret�r�l, ugyanis nagy val�sz�n�s�ggel az �v v�ge el�tt nyitj�k meg t�megesen a befektet�k a sz�ml�ikat ad�optimaliz�ci�s c�llal.

Egyre t�bb bank �s br�kerc�g k�n�l nyugd�j-el�takar�koss�gi lehet�s�get �gyfeleiknek. A term�kkel janu�r elej�n els�k�nt startol� HVB Bankn�l m�ra 761 sz�ml�t nyitottak az �gyfelek, �sszesen 450 milli� forint befizet�ssel, ez mintegy hatsz�zezer forintos �tlagos sz�mlaegyenleget jelent - tudta meg a Vil�ggazdas�g K�rp�ti G�bor oszt�lyvezet�t�l.

Az �gyfelek befektet�sei j�l mutatj�k, hogy val�ban m�s mentalit�ssal kezelik a hossz� t�vra sz�l� megtakar�t�st: a p�nz csaknem 80 sz�zal�k�t, mintegy 360 milli� forintot t�kegarant�lt befektet�si alapba helyeztek, amelynek 3,5 �v a lej�rata. N�pszer�ek a r�szv�nyalapok is, ugyanakkor nem jellemz�, hogy �llampap�rba tenn�k megtakar�t�saikat az emberek.

Az OTP Bank mintegy egy h�napja vezette be 220 fi�kj�ban a nyeszszolg�ltat�st. A csendes indul�s els� heteiben k�zel sz�zan nyitottak sz�ml�t az int�zetn�l, de a k�zelj�v�ben minden bizonnyal megugrik az �rdekl�d�k sz�ma. Az OTP Bank enn�l a term�kn�l is a 30 sz�zal�kos piaci r�szesed�s el�r�s�t t�zte ki c�lul - mondta lapunknak Nyitrai Gy�z� igazgat�, aki szerint a piacon �sszesen t�bb t�zezer lehet az �v v�g�ig sz�ml�t nyit�k sz�ma.

Az Erste Bank t�z napja ind�totta el a szolg�ltat�st. Az eddigi adatok szerint jellemz�en 600-700 ezer forintot helyeznek el a befektet�k a sz�ml�n - mondta Cselovszki R�bert, az Erste Bank Befektet�si Rt. eln�k-vez�rigazgat�ja. V�rhat�an az �tlagos befizet�s m�rt�ke 300-400 ezer forintra cs�kken a term�k t�megess� v�l�s�val, ez az ad�kedvezm�ny maxim�lis kihaszn�l�s�nak megfelel� �sszeg�vel egyezik meg. Az Erste fontosnak tartotta, hogy az els�k k�z�tt legyen jelen a piacon, ugyanis a tapasztalatok azt mutatt�k, hogy a nyugd�jp�nzt�rak eset�ben is az jutott nagy szelethez a tort�b�l, aki a kezdetekn�l ott volt.

A Vil�ggazdas�g �gy tudja, a bankok a banksz�vets�gen kereszt�l egyeztetnek a jogszab�ly lehets�ges m�dos�t�s�r�l. A nyeszr�l sz�l� t�rv�ny sz�mos pontja ugyanis nem egy�rtelm�. �gy p�ld�ul aki nyugd�jra jogosult, de m�g nem vonult nyug�llom�nyba, nem nyithat sz�ml�t a jogszab�ly sz�vege szerint.

K�rd�s az is, hogy ha nyugd�jba vonul�s el�tt szeretne valaki a p�nz�hez jutni, �m nem veszi fel a teljes �sszeget, akkor el�bb a befizetett t�k�hez jut hozz�, vagy az �rfolyamnyeres�ghez. Ugyanis befizet�sei ut�n nem kell ad�t fizetnie, m�g az a feletti r�szt - azaz az el�rt �rfolyamnyeres�get �s az �llamt�l kapott ad�kedvezm�nyt - egy�b j�vedelemk�nt lead�zza.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK