T�j�kozatlanok a j�v� nyugd�jasai

2006.11.02. 16:10

A feln�tt magyar n�pess�g k�zel fele gondolkodott m�r azon ugyan, hogy nyugd�jas �veiben mib�l fog meg�lni, csup�n egyharmaduk k�sz�l val�ban id�s kor�ra, �s k�z�l�k is a legt�bben valamilyen biztos�t�s-alap� �ngondoskod�si form�t v�lasztanak.

A Generali Reform M�hely a Medi�n K�zv�lem�ny- �s Piackutat� Int�zet �s a Sz�chenyi Istv�n Szakkoll�gium (SZISZ) k�zrem�k�d�s�vel felm�r�st k�sz�tett a magyar t�rsadalom �ngondoskod�si hajland�s�g�r�l. �sszesen hat tanulm�ny k�sz�lt el a 18 �s 60 �v k�z�tti lakoss�got reprezent�l� kutat�s alapj�n, amit v�llalkoz�i almint�val eg�sz�tettek ki. Az eredm�nyeket a h�rom szervezet egy k�z�s konferenci�n mutatta be november 2-�n, a Budapesti Corvinus Egyetemen.

A konferenci�n elhangzott, hogy az 50 �v feletti koroszt�lyban az �tlagosn�l nagyobb j�vedelm�ek k�r�ben csaknem k�tszer annyian k�sz�lnek a nyugd�jas korukra, mint az �tlagn�l szer�nyebb j�vedelm�ek. �gy az akt�v �vekre jellemz� j�vedelemk�l�nbs�gek �jratermel�dnek, s�t, ak�r n�vekedhetnek is a nyugd�jas �vek alatt.

A jelenleg 45 �vesn�l id�sebb koroszt�ly 38 sz�zal�ka nyugd�jaz�sa ut�n k�nnyen ker�lhet neh�z anyagi k�r�lm�nyek k�z�. ez az a csoport, amelynek nincsen semmilyen komolyabb megtakar�t�sa, nem vesz r�szt az �ngondoskod�s form�iban �s egy kisebb r�sz�knek olyan alacsony a j�vedelme, illetve az olyan m�rt�kben sz�rmazik a sz�rkegazdas�gb�l, hogy a jelenleg v�rhat� nyugd�juk val�sz�n�leg nagyon alacsony lesz.

A kutat�k szerint a nem el�gs�ges biztos�t�si lefedetts�g m�g�tt nem a k�n�lati oldalon, a biztos�t�k nem kiel�g�t� m�k�d�s�ben kell keresn�nk az okokat, hanem abban, hogy a fogyaszt�k, a biztos�tottak jelentkeznek irracion�lisan alacsony nyugd�jbiztos�t�si-ig�nnyel. Ennek egyik oka, hogy az akt�v kor� lakoss�g meglehet�sen t�j�kozatlan a nyugd�jrendszerrel kapcsolatban.

A konferencia �rintette az �llami �s p�nzpiaci int�zm�nyek ir�nti bizalom k�rd�s�t, �s az un. "potyautas" probl�mak�rt, valamint a kisv�llalkoz�sok �ngondoskod�si hajland�s�g�t is.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK