Jobban j�rnak j�v�re a nyugd�jp�nzt�ri tagok

2006.11.21. 7:09

Kedvez�en �rinti a mag�n-nyugd�jp�nzt�rak tagjait, hogy j�v�re m�r az ad�hivatal szedi be a tagd�jakat a p�nzt�rak helyett. A v�lt�s azonban vesz�lyt jelent a p�nzt�rak sz�m�ra, a k�s�n reag�l� munk�ltat�k pedig k�nnyen a gyors �t�ll�s veszteseiv� v�lhatnak.

Az �j szab�lyoz�s szerint j�v�re a munk�ltat�knak a tagd�jbefizet�sekr�l sz�l� bevall�sokat a p�nzt�rak helyett az ad�hivatalhoz kell beny�jtaniuk, m�ghozz� elektronikus �ton �s a tagd�jakat is az ad�hat�s�ghoz kell �tutalniuk. �gy k�nnyebben ellen�rizhet�v� v�lik, ha valamelyik munk�ltat� elmarad a befizet�ssel vagy a bevall�ssal.

A munk�ltat�knak els� alkalommal a janu�ri b�rekhez kapcsol�d� bevall�sokat �s tagd�jakat febru�r 12-ig kell az ad�hivatalhoz elk�ldeni�k. Az ad�hat�s�g a tagd�jakat halad�ktalanul (24 �r�n bel�l) �tutalja, a bevall�sokat pedig a k�vet� h�nap utols� napj�ig tov�bb�tja a p�nzt�raknak.

A nyugd�jp�nzt�ri tagok a v�ltoz�sok nyertesei lesznek, mert jelent�sen cs�kkennek a p�nzt�rak k�lts�gei. P�ld�ul a 2007. janu�r 1- k�vet� tagd�jbevall�sok vonatkoz�s�ban f�l�slegess� v�lik az adatr�gz�t�k �s adatfeldolgoz�k munk�ja, m�rs�kl�dhet a b�rleti d�j, s megsz�nik a behajt�si k�lts�g, mivel ezt a tev�kenys�get az ad�hat�s�g v�gzi.

A p�nzt�raknak sz�ks�g�k lesz a k�lts�gek cs�kken�s�re, mert j�v�re m�r csak a tagd�jak legfeljebb 6 sz�zal�k�t, 2008-t�l pedig annak legfeljebb 4,5 sz�zal�k�t ford�thatj�k m�k�d�s�kre �s likvidit�suk fenntart�s�ra. �gy a tagok sz�ml�j�ra, j�v�re legal�bb a tagd�j 94 sz�zal�ka, 2008-t�l pedig annak legal�bb 95,5 sz�zal�ka ker�l.

A p�nzt�rak k�lts�gei mintegy harmad�ra esnek vissza a v�ltoz�s nyom�n - mondta az [origo]-nak Nagy Csaba, az OTP Mag�nnyugd�jp�nzt�r �gyvezet� igazgat�ja, a Stabilit�s P�nzt�rsz�vets�g eln�ke. P�ld�ul az �ltala ir�ny�tott p�nzt�rn�l jelenleg 50 f� dolgozza fel a be�rkez� adatokat, akikb�l legal�bb 30 ember munk�ja feleslegess� v�lik.

A szakember nem tart att�l, hogy a p�nzt�rak ne tudn�k kigazd�lkodni a tagok sz�ml�j�ra, j�v�re j�v��rand� t�bbletet, vagy elv�gezni az �t�ll�ssal j�r� feladatokat. Az viszont szerinte ak�r a p�nzt�rak m�k�d�s�t is vesz�lyeztetheti, ha az ad�hivataln�l nem siker�l z�kken�mentesen az �t�ll�s.

"Drukkolok az ad�hat�s�gnak", hogy az ad�hivatal a bevall�sokat id�ben fel tudja dolgozni - mondta Nagy Csaba.�A p�nzt�rak ugyanis csak azt k�vet�en vonhatj�k le a sz�ml�jukra utalt p�nzb�l a m�k�d�si k�lts�get.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK