K�tsz�mjegy� kamatakci�k a bankokn�l

2007.01.09. 7:40

T�bb �j bet�tgy�jt� akci� is �indult az ut�bbi�hetekben, melyek sor�n 10 sz�zal�k, s�t�ak�r ann�l magasabb��ves kamat is j�r a�n�h�ny h�napra lek�t�tt�bet�tekre. Az akci�s kamatok el�r�se azonban gyakran kem�ny felt�telek teljes�t�s�hez k�t�dik.

Az �v elej�n meghirdetett bet�takci�k alapj�n r�vid t�von azok j�rtak jobban, akik nem k�t�tt�k le p�nz�ket a kamatad� bevezet�se el�tt. M�g augusztus v�g�n legfeljebb �vi 6,4 sz�zal�k kamatot fizettek az egy �vn�l nem hosszabb lej�rat� bet�tekre a bankok, addig most m�r 10,0 sz�zal�k kamatot is adnak az 1,��s 2�h�napos futamid�kre �s 9 sz�zl�kot a 3 h�naposra. Ez m�g a kamatad� levon�sa ut�n is magasabb hozam, mint ami az elvon�s bevezet�se el�tt volt el�rhet�.

Kev�sb� sz�p a helyzet a hosszabb futamid�k eset�n: f�l�ves �s �ves futamid�re ugyanis legfeljebb 8 sz�zal�k bet�ti kamatot lehet kapni. Mivel a kamatad� bevezet�se el�tt is hasonl� nagys�g� kamatokat k�n�ltak ilyen futamid�re a p�nzint�zetek, �gy most a kamatad� levon�sa ut�n m�r kevesebb nett� hozam marad, mint amekkora az ad� bevezet�se el�tt volt.

M�g ki�br�nd�t�bb a helyzet, ha figyelembe vessz�k a 6-8 sz�zal�kra v�rt infl�ci�t. A hasonl� nagys�g� brutt� kamatok is �ppen csak ellens�lyozn�k a p�nzroml�st, a kamatad�val 6,5 sz�zal�k al� cs�kken� nett� kamatok pedig egy�rtelm�en negat�v re�lhozamot jelentenek.

Az ut�bbi 5 h�nap kamatemelked�s�hez jelent�s m�rt�kben hozz�j�rultak a p�nzint�zetek leg�jabb bet�takci�i. Janu�r 8-�n a K&H Bank �s az OTP Bank ind�tott �j akci�kat. A CIB Bank �s Raiffeisen Bank pedig az el�z� �v v�ge �ta aj�nl k�t sz�mjegy� kamatokat k�n�l� bet�ti konstrukci�kat.

Az �j bet�takci�knak k�sz�nhet�en jelent�s m�rt�kben emelkedtek az ut�bbi k�t h�napban a mag�nszem�lyek �ltal el�rhet� legmagasabb bet�ti kamatok. M�g november elej�n legfeljebb 7,4 sz�zal�kot adtak m�s szolg�ltat�sok ig�nybev�tele n�lk�l az�1, 2 �s 3 h�napos futamid�re lek�t�tt bet�tekre a p�nzint�zetek, addig most hasonl� felt�telekkel az 1 �s 2 h�napos lej�rtra 10 sz�zal�kos, h�rom h�naposra 9 sz�zal�kos kamat is el�rhet�. Ugyanakkor a 6 h�napos futamid�n�l 7,50 sz�zal�kr�l 7,90 sz�zal�kra n�tt az el�rhet� legmagasabb kamat. Az egy�vesn�l pedig 8,00 sz�zal�k, mint k�t h�nappal kor�bban.

Az ut�bbi h�napokban ind�tott bet�takci�k azonban m�s jelleg�ek, mint azok, amelyeket f�l �vvel vagy kor�bban megismerhett�nk. A p�nzint�zetek m�r r�gebben is ind�tottak olyan bet�takci�kat, amelyekben csak azoknak k�n�ltak emelt kamatokat, akik �j megtakar�t�sokat k�t�ttek le. A takar�koskod�knak �gy r�g�ta �rdemes a legmagasabb kamatot keresve k�rbeutaztatniuk p�nz�ket az akci�kat k�n�l� bankok k�z�tt.

A most k�n�lt bet�takci�k z�me�viszont m�r foly�sz�mla nyit�s�hoz vagy annak akt�v haszn�lat�hoz k�tik az akci�s bet�ti kamatok el�r�s�t a p�nzint�zetek. �gy a szemf�les takar�koskod�knak egyre nehezebb teljes�teni�k a bankok kem�nyebb� v�l� felt�teleit.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK