Meg�rte ny�ron frankhitelt felvenni

2007.01.10. 10:14

J�l j�rtak azok, akik tavaly ny�ron vettek fel sv�jci frank alap� devizahitelt, a forint ugyanis az elm�lt b� f�l �vben 13 sz�zal�kot er�s�d�tt Sv�jc deviz�j�val szemben. Az �rfolyamv�ltoz�s pedig, kis k�s�ssel a t�rleszt�r�szletek nagys�g�ban is �rv�nyes�l - �rja a Vil�ggazdas�g.

Az idei �v els� napjaiban a forint k�zel m�sf�l �ves rekordot �rt el a sv�jci frankhoz k�pest, utolj�ra ugyanis 2005 augusztus�ban j�rt, a napokban el�rt 155-157 forint k�z�tti szinten a kurzus. �gy azok az �gyfelek, akik m�g a 2005-�s �v eleji er�s forint�rfolyam idej�n elad�sodtak, most kezdik visszanyerni p�nz�ket.

Az �v tov�bbi r�sz�ben is a forint er�s�d�s�re lehet sz�m�tani a sv�jci frankkal szemben - v�li Suppan Gergely. A Takar�kbank elemz�je szerint a k�vetkez� h�napokban a hazai fizet�eszk�z a 155-160 forintos s�vban mozoghat az alpesi orsz�g deviz�j�val szemben, �v v�g�re pedig - a forint eur�val szembeni v�rhat� er�s�d�s�nek k�vetkezt�ben - ak�r 155 al� is eshet.

A sv�jci gazdas�g �llapota �nmag�ban nem indokolja, hogy a k�zponti bank emelje az alapkamatot - v�li az elemz�. Az ir�nyad� r�ta emel�s�re m�gis sor ker�lhet annak elker�l�se �rdek�ben, hogy az Eur�pai K�zponti Bank emel�sei miatt tov�bbt�guljon a spread a sv�jci �s az eur�z�n�n bel�li alapkamat k�z�tt. A kamatemel�s r�ad�sul az esetleges j�v�beli infl�ci�s folyamatok megf�kez�se szempontj�b�l is hasznos lehet. Suppan szerint azonban val�sz�n�, hogy b�r a frank hat-nyolc �ves m�lyponton van az eur�val szemben, id�nk�nt ak�r m�g tov�bb is gyeng�lhet a carry-trade �gyletek hat�sak�nt -�ilyenkor a befektet�k az alacsony kamat� deviz�ban szerzett hitelt, magasabb kamat� orsz�gok �rt�kpap�rjaiba fektetik.

A forint�rfolyam mozg�sa igen direkt m�don �rinti a hazai lakoss�gi banki �gyleteket, ugyanis az �j kihelyez�sek t�bbs�ge sv�jci frankban t�rt�nik. Tavaly a devizahitelek �llom�nya k�zel 80 sz�zal�kkal n�tt Magyarorsz�gon, november v�g�n a csaknem 2000 milli�rd forintnyi, deviz�ban nyilv�ntartott k�lcs�n nagyj�b�l n�gy�t�de volt sv�jci frankban a h�ztart�sokn�l. Elemz�k szerint j�v�re sem �rdemes m�s tendenci�ra sz�m�tani, mivel a magas kamatk�l�nbs�g miatt m�g mindig jobban meg�ri sv�jci frankban elad�sodni, mint eur�ban vagy forintban.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK