�tl�thatatlann� v�ltak a bankok bet�takci�i

2007.03.22. 7:07

Az j�r a legkev�sb� rosszul mostan�ban, aki az utols� fill�rig elveri fizet�s�t, �s nem tesz f�lre bel�le semmit. A bankok ugyanis egyre kem�nyebb felt�telekhez k�tik bet�takci�ikat, �s egyre �ttekinthetetlenebb� v�lik, mekkora kamat j�r a lek�t�tt �sszegre. Az akci� n�lk�li bet�tek kamata pedig m�g a kamatad� levon�sa n�lk�l sem ellens�lyozza az infl�ci�t.

Nem kifizet�d� dolog mostan�ban takar�kos embernek lenni. Az [origo] �ltal �sszegy�jt�tt adatok szerint ugyanis futamid�t�l f�gg�en legfeljebb 7,4-9,0 sz�zal�k kamatot fizetnek m�s szolg�ltat�sok ig�nybe v�tel�hez nem k�t�d�, egy �vn�l nem hosszabb futamid�re sz�l� lakoss�gi bet�tjeikre a bankok. A kamatad� levon�sa ut�n ez 5,9-7,2 sz�zal�k k�z�tti nett� hozamot jelent, ami j�val a 9 sz�zal�kot k�zel�t� infl�ci� alatt van.

A p�nzint�zetek ugyan sorra ind�tj�k bet�takci�ikat, �m azok kamatai is csak 9-12 sz�zal�kot tesznek ki. �gy a kamatad� levon�sa ut�n a bet�tesnek m�r csak 7,2-9,6 sz�zal�k nett� hozam marad: Ez szerencs�s esetben nagyj�b�l ellens�lyozza az infl�ci�t, �m a fogyaszt�s elhalaszt�s��rt m�r nem k�rp�tol.

R�ad�sul mindezt nem ingyen k�n�lj�k a bankok. Az akci�s kamatok el�r�se ugyanis t�bbnyire kem�ny felt�telek teljes�t�s�hez k�t�dik. A jelenleg k�n�lt bet�takci�k m�r m�s jelleg�ek, mint amilyeneket kor�bban megszokhattunk.

A p�nzint�zetek m�r r�gebben is ind�tottak olyan bet�takci�kat, amelyekben csak azoknak k�n�ltak emelt kamatokat, akik �j megtakar�t�sokat k�t�ttek le. A takar�koskod�knak �gy r�g�ta �rdemes a legmagasabb kamatot keresve k�rbeutaztatniuk p�nz�ket az akci�kat k�n�l� bankok k�z�tt.

A most k�n�lt bet�takci�k sor�n m�r foly�sz�mla nyit�s�hoz, s�t �jabban annak akt�v haszn�lat�hoz k�tik az akci�s bet�ti kamatok el�r�s�t a p�nzint�zetek. Az akci�s kamatok csak 2-3 h�napig �rv�nyesek. Ilyen gyakran pedig nem �rdemes a munk�ltat�i kifizet�sek �s a k�z�zemi d�jak �tutal�st �tir�ny�tani.

M�g vesz�lyesebb tendencia a bet�ti konstrukci�k egyre �sszetettebb�, bonyolultabb� alak�t�sa. Ennek a mostan�ban kibontakoz� folyamatnak ugyanis az lehet a k�vetkezm�nye, hogy a bankok k�n�lata �sszehasonl�thatatlann�, az �gyfelek sz�m�ra �ttekinthetetlenn� v�lik, ami akad�lyozza a szolg�ltat�k k�z�tti verseny kibontakoz�s�t.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK