Biztons�got ad az internetk�rtya

2007.06.04. 11:41

Magyarorsz�gon t�bb bank is k�n�l �gyfeleinek internetk�rty�t. A nagyobb p�nzint�zetek k�z�l n�gy - a CIB Bank, az Erste Bank, az MKB Bank �s az OTP Bank - bocs�tott ki kifejezetten erre a c�lra sz�nt bankk�rty�kat. Ezek mellett az Erste Bank p�nz�gyi h�tter�vel m�k�d� [origo] klikkbank�di�ksz�ml�j�hoz kapcsol�dik m�g internetk�rtya.

A CIB Bank 2004-ben b�v�tette k�n�lat�t internetk�rty�val. A p�nzint�zet �gyfelei k�zhez is kapj�k a plasztiklapot, ami kiz�r�lag internetes v�s�rl�sra alkalmas, �gy kev�sb� vesz�lyeztetett lop�s, lem�sol�s �ltal. A k�rtya l�nyeges tulajdons�ga, hogy elk�l�n�tett, forintalap� sz�ml�hoz kapcsol�dik, �gy nem �rhet� el vele a f�sz�mla egyenlege.

A k�rty�val csak ez az elk�l�n�tett k�rtyasz�mla �rhet� el, �gy mindig egyszer�en figyelemmel k�vethet�k az internetes v�s�rl�sra ford�tott �sszegek, �s a k�rtyasz�ml�ra elegend� ak�r csak k�zvetlen�l a v�s�rl�st megel�z�en �tvezetni az internetk�rty�val elk�lteni k�v�nt �sszeget.

A k�rtya CIB lakoss�gi foly�sz�mlacsomagok mell� ig�nyelhet�, CIBEZZ Sz�mlacsomag, Online Sz�mlacsomag, valamint XL �tutal�si Mag�nsz�mla eset�n d�jmentesen, s CIB Classic Mag�nsz�mla �s Continental Mag�nsz�mla eset�n 800 forint �ves d�j ellen�ben.

Az Erste Bankn�l 2006 decembere �ta �rhet� el a virtu�lis bankk�rtya, mely b�rmely sz�mlacsomag mell� rendelhet�. A k�rty�n nem jelenik meg a Visa log�, a k�rtya h�toldal�n nem szerepel sem m�gnescs�k, sem al��r�s�v, tov�bb� a k�rty�hoz nem kapcsol�dik PIN k�d sem, �gy a k�rtya esetleges elveszt�se eset�n sem lehets�ges azt norm�l elfogad�i k�rnyezetben haszn�lni. A bankk�rtya kiz�r�lag interneten haszn�lhat�, �gy minden tranzakci� banki enged�lyhez k�t�tt.

Az �gyfelek biztons�gos k�rtyahaszn�lat�t szem el�tt tartva a p�nzint�zet a virtu�lis k�rty�hoz napi haszn�lati alaplimit �rt�keket hat�rozott meg. A virtu�lis k�rty�hoz alapbe�ll�t�sk�nt 1 forint napi v�s�rl�si limit kapcsol�dik, amelyet v�s�rl�s el�tt TeleBankon kereszt�l, id�z�ras limit�ll�t�s keret�ben lehet m�dos�tani. A virtu�lis k�rty�hoz napi 5 v�s�rl�si tranzakci�ra sz�l� limit is kapcsol�dik. Ezt szint�n TeleBankon kereszt�l lehet m�dos�tani.

Erste On-line banksz�mlacsomag v�laszt�sakor a Visa virtu�lis k�rtya haszn�lat��rt nem kell �ves d�jat fizetni, egy�b sz�mlacsomaggal 600 forint a k�rtya �ves d�ja. A k�rty�val t�rt�n� v�s�rl�s term�szetesen d�jmentes.

Az Erste Bank p�nz�gyi h�tter�vel m�k�d� [origo] klikkbank-on el�rhet� di�ksz�ml�hoz szint�n ig�nyelhet� virtu�lis k�rtya. Az [origo] klikkbank virtu�lis k�rtya egy olyan, kiz�r�lag internetes v�s�rl�sra haszn�lhat� bankk�rtya, amelyhez PIN k�d nem kapcsol�dik.

A k�rtya biztons�gos, mivel a v�s�rl�st a bank csak akkor enged�lyezi, amikor a limit�sszeget az �gyf�l TeleBankon kereszt�l megemeli. Az [origo] klikkbank virtu�lis k�rtya �ves d�j�t az [origo] klikkbank di�ksz�mlacsomag d�ja tartalmazza.

Az MKB Bank 600 forintos �ves d�j mellett k�n�lja �gyfeleinek internetk�rty�j�t, melyet az �gyfelek k�zhez is kapnak. Azok h�toldal�n azonban nincs sem m�gnescs�k, sem al��r�s�v, tov�bb� a k�rty�hoz nem kapcsol�dik PIN k�d sem.

Az OTP Bank virtu�lis MasterCard t�pus� bankk�rty�ja fizikailag nem l�tezik, nem ker�lhet illet�ktelen kezekbe. A k�rtya �s a hozz� kapcsol�d� Web K�rtya Sz�mla az OTP Bankn�l az Elektronikus Sz�mlacsomaghoz d�jmentesen ig�nyelhet�.

A Web K�rtya Sz�mla �s a hozz� tartoz� speci�lis bankk�rtya kiz�r�lag az interneten v�gzett tranzakci�k ellen�rt�k�nek kiegyenl�t�s�re szolg�l. A sz�ml�n nem sz�ks�ges p�nzt tartani, azt b�rmikor, ak�r az elhat�rozott v�s�rl�s el�tt n�h�ny perccel is fel lehet t�lteni tetsz�leges �sszeggel az OTPdirekt internetes, az OTPdirekt telefonos �gyint�z�i, az OTPdirekt WAP vagy az OTPdirekt Akt�v sms-szolg�ltat�sok haszn�lat�val.

A Web K�rtya Sz�mla az Elektronikus Sz�ml�r�l t�lthet� fel. A Web K�rtya Sz�ml�n csak akkor lesz fedezet, ha az �gyf�l v�s�rolni akar, �s ez�rt adja meg k�rtyasz�m�t az interneten. Minden m�s pr�b�lkoz�s �s vissza�l�si k�s�rlet kudarcra van �t�lve, hiszen az OTP Bank ezeket mint fedezetlen tranzakci�kat visszautas�tja.

T�bb p�nzint�zethez hasonl�an a UniCredit Bank is dombornyomott bankk�rty�it aj�nlja internetes v�s�rl�sra. A p�nzint�zet azonban egy nagyon egyszer� megold�st alkalmaz a jogosulatlan hozz�f�r�sek kik�sz�b�l�se �rdek�ben. A�bankn�l ugyanis e c�lra elk�l�n�tett sz�ml�t nyitnak az interneten gyakran v�s�rl� �gyfelek sz�m�ra, amelyeket k�l�nf�le v�delmi eszk�z�kkel l�tnak el.

Az internetes tranzakci�k biztons�gos lebonyol�t�s�hoz dombornyomott bet�ti k�rty�k eset�n a v�s�rl�sokhoz kapcsol�d�an ingyenes sms-�rtes�t�st, valamint a k�rty�khoz egyedileg be�ll�that�, b�rmikor, szabadon m�dos�that� napi v�s�rl�si limit alkalmaz�s�t aj�nlja a bank.

�gy az internetk�rty�k�val azonos biztons�got tudj�k ny�jtani az interneten v�s�rl� �gyfeleiknek.

Giczi J�zsef

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK