Keressen sz�zezret a nyugd�jsz�ml�j�val!

2007.12.17. 8:50

M�r csak n�h�ny napig lehet a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�khoz id�n j�r� ak�r 130 ezer forintot kitev� �llami kedvezm�nyhez hozz�jutni. Az [origo] �sszegy�jt�tte: hol milyen befektet�seket, milyen felt�telek mellett k�n�lnak, mennyi sz�ml�t nyitottak �s mekkora �sszeget gy�jt�ttek �ssze a nyugd�jukra takar�koskod�k. November v�g�ig t�bb mint 40 ezer sz�ml�n csaknem 60 milli�rd forintot takar�tottak meg a nyugd�jrendszer negyedik pill�r�nek sz�nt nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�kon.

Aki nem szeretne 100 ezer vagy 130 ezer forint �rt�k� ad�kedvezm�nyt elvesz�teni, annak �rdemes miel�bb valamelyik bankn�l vagy br�kerc�gn�l nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�t (nyesz) nyitnia. Az �rv�nyes jogszab�lyok szerint ugyanis napt�ri �venk�nt az ilyen sz�ml�ra befizetett �sszeg 30 sz�zal�ka, de legfeljebb 100 ezer forint ad�j�v��r�s k�rhet� a szem�lyi j�vedelemad�b�l f�ggetlen�l az ad��vben ig�nybe vett m�s ad�kedvezm�nyekt�l.

Aki 2020 el�tt t�lti be az �regs�gi nyugd�jkorhat�rt, annak m�g nagyobb, ak�r 130 ezer forint �rt�k� kedvezm�ny j�r ezen a c�men. R�ad�sul a nyugd�jba vonul�s �s a nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla legal�bb h�rom �ve tart� vezet�se ut�n a sz�ml�n el�rt �rfolyamnyeres�g, illetve hozam mentes a kamatad� megfizet�se al�l is.

A nyugd�jrendszer negyedik pill�rek�nt m�k�d� nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla l�nyeges k�l�nbs�ge a nyugd�jrendszer t�bbi elem�hez k�pest, hogy a seg�ts�g�vel nyugd�j�ra gy�jt� szem�ly maga d�ntheti el, megtakar�t�sait milyen kock�zat� �s milyen v�rhat� hozam� eszk�z�kbe fekteti �s a piaci helyzetnek megfelel�en �tcsoportos�thatja azokat. Emellett a takar�koskod� pontosan �s j�l k�vetheti a befektet�shez kapcsol�d� k�lts�geket.

A nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�ml�kon �sszegy�l� t�ke r�ad�sul hozz�j�rul a hazai t�kepiac fejl�d�s�hez,� hossz� t�von a magyar k�z�pv�llalatok t�k�hez jut�si es�lyeit �s t�zsd�re l�p�s�t is el�seg�ti.

�tezer forinttal indul

Nyugd�j-el�takar�koss�gi sz�mla nyit�s�ra 2006. janu�r elseje �ta van lehet�s�g. Az �v elej�n hat�lyba l�pett t�rv�ny szerint a sz�ml�n elhelyezett �sszeget a sz�mlatulajdonos k�l�nb�z� �rt�kpap�rokba - jelz�loglev�lbe, �llampap�rba, befektet�si jegybe, illetve r�szv�nybe �s banki bet�tekbe - fektetheti.

A sz�ml�n els� alkalommal legal�bb 5 ezer forintot kell elhelyezni. A sz�mlavezet�si d�j �sszege a jogszab�lyok szerint legal�bb 2 ezer forint, de legfeljebb az �rt�kpap�rsz�ml�n nyilv�ntartott �ves �tlagos �llom�ny 1 sz�zal�ka lehet �vente.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK