Bet�takci�k, kem�ny felt�telekkel

2008.02.13. 9:05

Sz�mos akci�s bet�tet aj�nlanak a bankok, melyek sor�n ak�r 10 sz�zal�k feletti kamatot is fizetnek. Az akci�s kamatok el�r�s�t azonban gyakran kem�ny felt�telek teljes�t�s�hez k�tik. Az [origo] �sszegy�jt�tte a fontosabb bet�takci�kat �s felt�telekhez nem k�t�d� bet�tekre j�r� kamatokat.

A p�nzint�zetek sorra ind�tj�k bet�takci�ikat, melyek hirdet�seiben magasabbn�l magasabb kamatok szerepelnek, hogy felkelts�k az �gyfelek figyelm�t. A k�n�lt bet�takci�k azonban m�r sokkal �sszetettebbek, mint amilyeneket kor�bban megszokhattunk. A most k�n�lt bet�tek akci�s kamatai gyakran m�s befektet�sekhez, vagy foly�sz�mla nyit�s�hoz, s�t �jabban annak akt�v haszn�lat�hoz k�t�dnek. K�zben a bankok k�n�lat�ban �s f�leg hirdet�seiben egyre ink�bb h�tt�rbe szorulnak a hagyom�nyos bet�tek.

Az [origo] tavaly janu�r, m�rcius �s november ut�n, id�n febru�rban is �sszegy�jt�tte, hogy egy mag�nszem�ly mekkora kamatot kap egymilli� forint, legfeljebb egy �vre t�rt�n� lek�t�se eset�n. Az �ssze�ll�t�sba azokat a fix kamatoz�s� konstrukci�kat vett�k be, amelyekhez m�s szolg�ltat�st nem kell ig�nybe venni. Az �ssze�ll�t�sban azok a konstrukci�k is benne vannak, amelyekn�l friss p�nz elhelyez�s�t v�rj�k el. A takar�koskod�knak ugyanis r�g�ta �rdemes a legmagasabb kamatot keresve k�rbeutaztatniuk p�nz�ket az akci�kat k�n�l� bankok k�z�tt.

Az [origo] �ltal �sszegy�jt�tt adatok szerint futamid�t�l f�gg�en legfeljebb 6,95-10,00 sz�zal�k kamatot fizetnek m�s szolg�ltat�sok ig�nybe v�tel�hez nem k�t�d�, egy �vn�l nem hosszabb futamid�re sz�l� lakoss�gi bet�tjeikre a bankok. A kamatad� levon�sa ut�n ez 5,56-8,00 sz�zal�k k�z�tti nett� hozamot jelent:

Jelent�s kamatcs�kken�s ut�n szer�ny emelked�s

Az egyh�napos futamid�re felt�telek n�lk�l el�rhet� legmagasabb bet�ti kamat tavaly, m�rcius �s november k�z�tt 7,40 sz�zal�kr�l 6,95 sz�zal�kra cs�kkent �s jelenleg is ezen a szinten �ll. A k�t h�napra lek�t�tt bet�tek�rt kaphat� legmagasabb kamat ugyanakkor, egy akci�nak k�sz�nhet�en 9,50 sz�zal�kr�l 10,00 sz�zal�kra n�tt �s egy m�sik bank akci�j�n most is ezen a szinten �ll.

Id�n febru�rra 8,75 sz�zal�kra cs�kkent a�h�rom h�nap alatt el�rhet�en legmagasabb bet�ti kamat a tavaly m�rciusi �s novemberi 9,00 sz�zal�kr�l. A hat h�napos lek�t�sre kaphat� kamat a tavaly m�rciusi 7,90 sz�zal�kr�l novemberre 7,10 sz�zal�kra s�llyedt, majd id�n febru�rra 7,50 sz�zal�kra n�tt. Hasonl� p�ly�t �rt le az �ves bet�tekkel el�rhet� maxim�lis kamat, amely 8,00 sz�zal�kr�l 7,00 sz�zal�kra cs�kkent, majd 7,75 sz�zal�kra n�tt.

Hogy az �gy kialakult kamatszint magas, vagy alacsony, az att�l f�gg, hogy mekkora lesz az infl�ci� a k�vetkez� h�napokban. Ha bej�nnek az elemz�i el�rejelz�sek �s 4 sz�zal�k k�r�li p�nzroml�s lesz, akkor tisztess�gesnek t�n� 2-4 sz�zal�kos re�lhozam �rhet� el. �m ha az el�tt�nk �ll� esztend�ben is 6-8 sz�zal�k marad, akkor a kamat csak nagyj�b�l ellens�lyozza az infl�ci�t �s a fogyaszt�s elhalaszt�s�t m�r nem d�jazza.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK