Az EU szerint gyenge a p�nz�gyi kult�ra

2008.05.28. 18:41

Nyugat-Eur�p�ban minden �t�dik feln�tt, az �jonnan csatlakozott uni�s �llamokban pedig a lakosok mintegy fele nem rendelkezik banksz�ml�val. Az Eur�pai Bizotts�g ez ir�ny� vizsg�lata szerint a 15 r�gi uni�s �llamban t�z ember k�z�l h�romnak nincsenek megtakar�t�sai, ugyanakkor t�zb�l csak kevesebb mint egy szem�ly hitelk�relm�t utas�tott�k el.

A t�z �j kelet- �s k�z�p-eur�pai uni�s orsz�gban a lakosok egyharmad�r�l becs�lik, hogy teljesen k�v�l reked a p�nz�gyi szolg�ltat�sokon. A lakosok t�bb mint fel�nek nincs megtakar�t�sa, h�romnegyed�knek nincs hozz�f�r�se hitelekhez.

A tanulm�ny szerint a p�nz�gyi szolg�ltat�sok legink�bb az alacsony j�vedelm�eket, a munkan�lk�lieket, az egyed�l�ll� sz�l�ket, betegeket, illetve fogyat�kosokat, tov�bb� a vid�ken �l�ket nem �rik el.

Vladimir Spidla, a foglalkoztat�s�rt, a szoci�lis �gyek�rt �s es�lyegyenl�s�g�rt felel�s EU-biztos szerint a hat�s�goknak - nemzeti �s eur�pai szinten - felel�ss�g�k van annak biztos�t�s�ban, hogy minden eur�pai hozz�f�rjen �s tudja haszn�lni a sz�m�ra sz�ks�ges p�nz�gyi szolg�ltat�sokat. Spidla nem z�rta ki az uni�s szab�lyoz�st sem, ha a nemzeti int�zked�sek nem lesznek elegend�ek.

A lengyel p�ld�t id�zve r�mutatott: Lengyelorsz�gban a gazd�lkod�k fel�nek sem banksz�ml�ja, sem -bet�tje nincs, nyilv�nval�an az�rt, mert nem b�znak abban, hogy a bankokn�l p�nz�k biztons�gban van.

KAPCSOLÓDÓ CIKK